Kỹ thuật cấy Mật độ và khoảng cách cấy

 

Mật độ có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành số bông. Xác định mật độ cấy hợp lý cần dựa và

Thời vụ cấy: vụ có nhiệt độ thấp cấy dầy hơn vụ có nhiệt độ cao.

•           Vụ xuân cấy mật độ: 45-55 khóm/m2, 2-3 dảnh /khóm

•           Vụ mùa cấy mật độ: 40- 45 khóm/m2, 2-3 dảnh / khóm

Khoảng cách:

•           Vụ xuân: 20 cm X 11cm hoặc 18 cm X 11 cm

•           Vụ mùa: 20 cm X 11 cm.

Giống: loại hình nhiều bông cấy dày hơn loại hình to bông.

•           Giống nhiều bông cấy 200 -250 dảnh cơ bản /m2

•           Giống to bông: cấy 180 -200 dảnh cơ bản /m2

Đất và dinh dưỡng: Đất xấu, ít phân cấy dầy hơn nơi đất tốt và nhiều phân.

Tuổi mạ, chất lượng mạ: Mạ già chất lượng kém cấy dày hơn mạ non, mạ tốt.

Trình độ thâm canh: Nơi có trình độ thâm canh thấp cần cấy dầy hơn nơi có trình độ thâm canh cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật cấy

Cấy thẳng hàng, cấy nông 3-4 cm( cấy sâu 5-6cm lúa sẽ phát sinh 2 tầng rễ), ở vụ chiêm xuân cấy sâu hơn vụ mùa.

Để cấy nông, cần làm đất kỹ, giữ nước nông, cấy ngửa tay. Cấy thẳng hàng dễ kiểm tra, bảo đảm mật độ và tạo điều kiện thuận lợi cho khâu chăm sóc sau này.

Ngày đăng: 24/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1288

Sắc Đào Tam Hợp đón Xuân Tân Sửu 2021 Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ