Phân tổng hợp NPK


Có đầy đủ các thành phần Đạm , Lân, Kali (Khi bón xem kỹ hướng dân trên bao bì) 

Ngày đăng: 22/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1293


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ