Bệnh khảm vàng hại đậu tương (Bean yellow mosaic virus)


1. Đặc điểm nhận biết

Bệnh làm héo lá cong lại và rũ xuống. Bề mặt phiến lá lồi lõm, xen với màu xanh có các vết màu vàng sáng. Lá bị bệnh trở nên giòn, vàng và lồi lõm.

Virus tạo ra những đường biến vàng ngoằn ngoèo trên bề mặt lá cây đậu

.2. Tác nhân gây bệnh

Bệnh do virus BTMV (Bean yellow mosaic Virus) gây ra.

3. Đặc điểm phát sinh, gây hại

Sự lây lan từ cây bệnh sang cây khoẻ do rệp muội là chủ yếu. Ngoài ra virus hại cây đậu còn có khả năng truyền qua hạt giống. Bệnh làm lá cây, quả không phát triển.

4. Biện pháp phòng trừ

- Phát hiện và loại bỏ cây bệnh. Thực hiện thâm canh đậu.

- Lấy hạt giống từ những cây khoẻ. Ruộng đậu không bị bệnh.

- Diệt côn trùng môi giới và vệ sinh đồng ruộng thường xuyên để hạn chế bệnh lây lan.

Ngày đăng: 18/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1515

CSDL Nông nghiệp


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website