Sâu kéo mạng (Plutella xylostella)


1. Đặc điểm nhận biết  

- Trưởng thành là bướm màu nâu xám nhạt, cánh có nhiều vết sọc màu nâu gãy khúc.

- Sâu non màu hồng tím, đầu màu đen, có nhiều đường sọc chạy dọc thân.

2. Đặc điểm gây hại

- Sâu non đẫy sức hoá nhộng trong đường đục ở nõn    

- Sâu non nhả tơ tạo thành một lớp màng phủ lên nõn cải, sống trong đó ăn đỉnh sinh trưởng và đục vào trong nõn.

- Một số cây nhỏ yếu ớt bị chết, một số cây sống sót thì mọc ra nhiều chồi non, cây cải không hình thành bắp được.

- Bướm hoạt động ban đêm, đẻ trứng rời rạc từng quả hoặc thành ổ 2-4 trứng ở mặt dưới lá cây. Sâu kéo màng phát sinh nhiều trong mùa hè nóng và ẩm.

3.  Biện pháp phòng trừ       

- Che phủ cây con bằng lưới nylon để ngừa sâu trưởng thành đẻ trứng.

- Ở những nơi thường bị hại nhiều cần dùng thuốc trừ sâu phun sớm sau khi trồng 7 – 10 ngày. Sâu đã phát sinh trong đọt rất khó diệt trừ và thường đã để lại tác hại cho cây.

Ngày đăng: 18/07/2016 Tác giả: ST - Số lần được xem: 890

CSDL Nông nghiệp


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website