Thủy sản

   KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ CHÉP V1 TRONG AO
09/09/2019
Nguồn nước cấp: chủ động trong việc cấp nước, pH: 7.5-8, xa các nguồn nước nhiễm bẩn (Nước thải sinh hoạt và nước thải của các nhà máy), hàm lượng ô xy hòa tan trong nước > 3mg/L
Xem chi tiết »
KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÉP V1 TRONG LỒNG
09/09/2019
Tài liệu này quy định trình tự, nội dung và những yêu cầu kỹ thuật cho nuôi cá lồng nước ngọt, áp dụng cho nông dân vùng đồng bằng trung du, và miền núi trên phạm vi cả nước nơi có nguồn nước chay.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

CSDL Nông nghiệp


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website