Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-05-2018


Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 30/05/2018 là: 40.434,88ha, đạt 96,27% so với KH, bằng 98,59% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích đã cho thu hoạch: 11.067,60 ha, bằng 61,83% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 580,3 ha; Phúc Yên: 130,0 ha; Lập Thạch: 3.229,30 ha; Sông Lô: 1.445,0ha; Tam Dương: 2.347,0 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 17,55ha) ; Tam Đảo: 1.756,0ha; Bình Xuyên: 680,0ha; Yên Lạc: 300,0 ha; Vĩnh Tường: 600,0ha, (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,85ha)).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 2.768,2ha, đạt 98,86% so với KH, bằng 102,67% so với cùng kỳ (Vĩnh yên: 3,9ha; Phúc Yên: 114,3ha; Lập Thạch: 335,70ha; Sông Lô: 533,90ha; Tam Dương: 73,32ha; Tam Đảo: 35,0ha; Bình Xuyên: 118,0ha; Yên Lạc: 755,6ha; Vĩnh Tường 778,48ha).

* Cây khoai lang: Diện tích trồng 299,57ha, đạt 74,89% so với KH, bằng 98,0% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5;Phúc Yên: 37,2ha; Lập Thạch: 89,7ha; Sông Lô: 27,73ha; Tam Đảo: 83,5ha; Tam Dương: 56,82;Vĩnh Tường 1,12ha).

* Cây sắn: Diện tích trồng 1.419,20ha, đạt 93,37% so với KH, bằng 94,79% so với cùng kỳ (Phúc yên: 25,2ha; Lập Thạch: 686,60ha; Sông Lô: 618,4ha; Tam Đảo: 89,0ha).

* Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 2.064,09ha, đạt 82,56% so với KH, bằng 109,20% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 60,72ha; Phúc Yên: 242,90ha; Lập Thạch: 176,70ha; Sông Lô: 188,0ha; Tam Dương: 328,4ha; Tam Đảo: 114,78ha; Bình Xuyên: 141,0ha; Yên Lạc: 388,4ha; Vĩnh Tường: 423,19ha).

*  Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 156,34ha, đạt 156,34% so với KH, bằng 137,04% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5ha; Phúc Yên: 18,6ha; Lập Thạch: 35,6ha; Sông Lô: 36,85ha; Tam Dương: 4,19ha; Tam Đảo: 43,6ha; Yên Lạc: 2,0ha; Vĩnh Tường: 12,0ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.832,03ha, đạt 85,21% so với KH, bằng 94,26% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 1.723,54ha, đạt 90,71% so với KH, bằng 97,72% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 8,85ha; Phúc Yên: 39,0ha; Lập Thạch: 695,2ha; Sông Lô: 507,90ha; Tam Dương: 79,50ha; Tam Đảo: 18,0ha; Bình Xuyên: 115,0ha; Yên Lạc: 195,3ha; Vĩnh Tường: 64,79ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 103,99ha, đạt 41,16% so với KH, bằng 57,79% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,87ha; Phúc Yên: 10,9ha; Lập Thạch: 23,4ha; Sông Lô: 9,1 ha Tam Dương: 12,32ha; Tam Đảo: 18,0ha; Bình Xuyên: 12,0ha; Yên Lạc: 15,0ha; Vĩnh Tường: 3,4ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.151,42ha, đạt 75,26% so với KH,bằng 95,34% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 68,4ha; Lập Thạch: 380,70ha; Sông Lô: 107,40ha; Tam Dương: 4,76; Tam Đảo: 93,90ha; Bình xuyên:9,0ha; Yên Lạc: 66,0ha; Vĩnh Tường: 415,86ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 23/05- 29/05/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,1 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); sâu đục thân cú mèo 0,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên, Sông Lô, Tam Đảo); rầy nâu 4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 39 con (Bình Xuyên); rầy lưng trắng 1,9 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 22 con (Bình Xuyên); sâu cuốn lá nhỏ 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô).

- Trên lúa Xuân muộn (diện tích trỗ muộn):

+ Sâu đục thân cú mèo (chủ yếu tuổi 4, 5, nhộng) gây hại rải rác, tỷ lệ bông bạc phổ biến 0,2 - 0,6%, cao 1 - 2% (xã Cao Đại - huyện Vĩnh Tường).

+ Bệnh khô vằn gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1-2%, cao 7-9% ( xã Cao Đại, TT. Thổ Tang - huyện Vĩnh Tường).

- Trên cây rau, màu:

+ Trên rau họ thập tự: Bọ nhảy hại rải rác, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, cao 7 - 8 con/m2. Sâu xanh bướm trắng hại cục bộ mật độ phổ biến 1-2 con/m2.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang hại nhẹ - trung bình, mật độ phổ biến 1-2 con/m2, cao 9 con/m2 (xã Định Trung - thành phố Vĩnh Yên). Bệnh đốm lá hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 3-5%, cao 30% (xã Định Trung - thành phố Vĩnh Yên).

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 30/05- 05/06/2018:

- Cây rau:

+ Trên rau họ hoa thập tự: Bọ nhảy, sâu xanh tiếp tục gia tăng gây hại. Bệnh thối nhũn, sương mai tiếp tục gây hại cục bộ.

+ Trên cây rau ăn lá: Sâu khoang, bệnh đốm lá tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

+ Khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín nhằm tránh thiệt hại do thời tiết bất thường xảy ra. Thu hoạch đến đâu cày vùi gốc rạ ngay đến đó, đồng thời sử dụng vôi bột hoặc một số chế phẩm để xử lý rơm rạ nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển sang vụ mùa; chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, thuốc BVTV để tổ chức sản xuất vụ Mùa kịp thời vụ.

- Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại khi cần thiết đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Tuyên truyền nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP ngay từ đầu vụ Mùa tạo cây trồng khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện bất thuận của thời tiết và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng vật tư nông nghiệp, nhất là giống, thuốc BVTV; kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 30/05/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 716

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website