Nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc đợt 1/2019


Trong những năm gần đây, chăn nuôi của tỉnh phát triển tương đối mạnh cả về số lượng và chất lượng, đã có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, phương thức chăn nuôi hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, phân tán của các nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ cao, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm chưa được người chăn nuôi chú trọng và còn nhiều hạn chế nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh luôn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Hiện nay, tỉnh đang có cơ chế hỗ trợ một số loại vắc xin để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và hóa chất phun khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể: Vắc xin Cúm gia cầm để tiêm phòng cho đàn gà của các hộ có quy mô chăn nuôi từ 1.000 con trở xuống và 100% đàn vịt, ngan trong diện tiêm phòng; vắc xin Lở mồm long móng, vắc xin Tụ huyết trùng để tiêm phòng cho đàn trâu, bò; vắc xin Tai xanh, Dịch tả và Lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn đực giống; Hóa chất phun khử trùng, tiêu độc tập trung; hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, tập huấn, vận chuyển, bảo quản vắc xin, hóa chất từ tỉnh về cấp huyện và giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, giúp cho chăn nuôi của tỉnh phát triển ổn định, công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi là biện pháp chủ động và hiệu quả để bảo vệ cho đàn vật nuôi không bị dịch bệnh xảy ra. Xác định được điều đó lực lượng chăn nuôi thú y từ tỉnh đến cơ sở cần phải thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo: Căn cứ kết quả thống kê tại thời điểm 01/10/2018 của Cục Thống kê và kết quả rà soát, thống kê số lượng lợn nái, lợn đực giống, gia cầm của các địa phương trong tháng 02/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành văn bản chỉ đạo tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng, tiêu độc đợt 1 năm 2019; Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2019 cụ thể đến từng xã, phường, thị trấn và chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm phòng đảm bảo cho 80% tổng đàn gia súc, gia cầm trở lên. Cùng với thời gian tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, tổ chức một đợt tổng vệ sinh và khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi tập trung cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm không thuộc đối tượng hỗ trợ của Nhà nước tự chủ động mua vắc xin, hóa chất, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi của mình theo quy định.

Hai là, làm tốt công tác chuẩn bị: Chỉ đạo lực lượng thú y từ tỉnh đến cơ sở huy động lực lượng tham gia tiêm phòng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, vắc xin, hóa chất khử trùng tiêu độc đảm bảo chất lượng, cấp kịp thời cho các địa phương tổ chức thực hiện.

Ba là, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, công khai cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong công tác tiêm phòng, phun khử trùng tiêu độc trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. In tờ rơi, băng zôn, đĩa và viết bài phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã trong suốt thời gian tổ chức tiêm phòng, phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn bảo quản, sử dụng, quản lý vật tư, vắc xin, hóa chất cho nhân viên thú y cấp xã và lực lượng trực tiếp tham gia tiêm phòng trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát: Để đôn đốc, chấn chỉnh công tác tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc tại cơ sở, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các Tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc đợt 1/2019 để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng, đúng liều lượng, phun khử trùng tiêu độc tập trung, hiệu quả, tránh lãng phí, an toàn cho người, vật nuôi. Ngoài ra còn thành lập 01 Tổ thường trực làm công tác nhập, xuất vật tư, vắc xin, hóa chất; tổng hợp tiến độ tiêm, phun hàng ngày báo cáo các cấp theo quy định. 

Năm là đề nghị các hộ chăn nuôi: Đăng ký số lượng gia súc, gia cầm với trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố, nhân viên thú y cấp xã để được tiêm phòng; dắt trâu, bò, mang chó, mèo đến điểm tiêm phòng tập trung của địa phương; phối hợp cố định gia súc, bắt giữ gia cầm khi cán bộ thú y đến tiêm phòng; vận động bà con trong thôn, xóm cùng chấp hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi của gia đình. Không để gia súc, gia cầm của gia đình mình không được tiêm phòng, làm phát sinh và lây lan dịch bệnh gia súc, gia cầm cho các hộ xung quanh.

 Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của người chăn nuôi, chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 18/04/2019 Tác giả: Nguyễn Thị Hậu - Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 237

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website