Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày10/06 đến ngày16/06/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần  ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 155 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 380C, thấp nhất 260C.

Ẩm độ trung bình 72,8- 81,4% (xấp xỉ CKNT).

Số giờ nắng đạt 52 - 58 giờ (thấp hơn CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ mùa 2020 đến nay ước đạt 1.602,0 ha:

- Mạ mùa: 757,0 ha ( 2 - 3 lá);

- Lúa mùa sớm (gieo thẳng, cấy): 845,0 ha (bén rễ - hồi xanh).

Trong tuần trời nắng có mưa rào và dông rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,1 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Đảo); Sâu đục thân cú mèo 0,02 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Đảo); Rầy nâu 1,8 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 8 con (Bình Xuyên); Rầy lưng trắng 0,8 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 8 con (Lập Thạch); Rầy xanh đuôi đen 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch); Sâu cuốn lá nhỏ 0,31 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Tam Đảo, Bình Xuyên).

1. Trên mạ, lúa mùa sớm

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 (tuổi 1, 2, 3) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,05 - 0,1 con/m2, nơi cao 0,5 - 1 con/m2 (Tam Dương).

- Rầy nâu trưởng thành gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 3 - 8 con/m2 (Tam Dương, Vĩnh Tường).

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,2 - 0,5 con/m2, nơi cao 1 - 2 con/m2 (Tam Dương, Tam Đảo).

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ một số diện tích ngô vụ hè thu giai đoạn cây con. Mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Yên Lạc).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoanggây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cao 2-3 con/m2(Phúc Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu rómthông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 17/06 - 23/06

1.Trên mạ Mùa và lúa gieo, cấy sớm

Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3, sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 tiếp tục ra rộ. Sâu non đục thân 2 chấm nở và gây dảnh héo trên mạ. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 hại rải rác. Cần chú ý theo dõi những diện tích mạ, lúa gieo, cấy sớm để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục hại cục bộ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị

- Chủ động phòng chống nắng nóng cho mạ; tích cực làm đất, cày vùi gốc dạ.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa 2020, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật hại ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Cày vùi gốc rạ, phát quang bờ cỏ ngay sau khi thu hoạch, bón vôi bột hoặc xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, Aibi trichodesma,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón (nhất là phân hữu cơ)...làm đất kỹ để gieo cấy lúa vụ mùa đảm bảo kế hoạch được giao.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 10/06 - 16/06/2020),Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 19/06/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 147

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc Thỏ Yên Lạc chú trọng công tác bảo vệ môi trường Phụ nữ Bình Xuyên chung sức xây dựng NTM Lập Thạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn Đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dưng NTM Kiến tạo môi trường nông thôn xanh sạch đẹp
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ