Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 24/06 đến ngày 30/06/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần ngày nắng nóng, có mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 17 mm (xấp xỉ CKNT). Nhiệt độ trung bình 32,80C (cao hơn CKNT), cao nhất 380C, thấp nhất 280C.

Ẩm độ trung bình 70- 77,8% (cao hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 62 - 66 giờ (xấp xỉ CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ mùa 2020 đến nay ước đạt 21.465,2 ha:

- Lúa mùa: 19.630 ha (bén rễ - hồi xanh - đẻ nhánh).

- Cây trồng khác: 1.835,2 ha.

Trong tuần trời nắng nóng, có mưa rào và dông rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnhgây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,16 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường); Sâu đục thân cú mèo 0,08 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương); Rầy nâu 1,1 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 8 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,43 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên); Rầy xanh đuôi đen 0,47 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); Sâu cuốn lá nhỏ 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên).

1. Trên mạ, lúa mùa sớm

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 (tuổi 3, 4, 5) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, nơi cao 8 - 15 con/m2, cục bộ 25 con/m2 (Lập Thạch).

- Rầy nâu trưởng thành gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 3 - 9 con/m2 (Lập Thạch).

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,3 - 0,6 con/m2, nơi cao 2 – 3 con/m2 (Tam Dương, Bình Xuyên, Sông Lô, Lập Thạch).

- Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 0,7 %, nơi cao 1 - 2 % (Lập Thạch).

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ một số diện tích ngô vụ hè thu giai đoạn cây con. Mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Yên Lạc).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại nhẹ, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 01/07 - 07/07

1.Trên mạ Mùa và lúa gieo, cấy sớm

Sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục hại rải rác, sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 hại nhẹ, gây trắng rải rác một số diện tích lúa mùa sớm. Ốc bươu vàng hại nhẹ - trung bình những diện tích lúa mới cấy gần kênh, mương, chân đất trũng. Cần chú ý theo dõi những diện tích mạ, lúa gieo, cấy  sớm để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục hại cục bộ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung, bệnh sương mai gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục đôn đốc các phòng chuyên môn hướng dẫn, chỉ đạo nông dân gieo cấy hết diện tích theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp & PTNT đã triển khai. Chăm sóc sớm cho lúa khi bén rễ - hồi xanh. Thực hiện bón phân cân đối, hợp lý giữa NPK, không bón đạm đơn thuần, bón nặng đầu - nhẹ cuối,... Những diện tích đất bị chua: Tăng cường bón phân hữu cơ để khử chua, hạn chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý.

2. Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

 3. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP ngay từ đầu vụ Mùa để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

4. Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu đục thân, bắt sâu non sâu cuốn lá, bắt ốc bươu vàng, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại cao đến ngưỡng phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu như: Sâu đục thân, sâu cuốn lá dùng: Patox 95SP, Virtako 40WG, Nicata 95SP, Chetsau 100 WG...Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: Bt, Delfin, Xentarim, Chetsau 100 WG, Zobin 40 WP.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 24/06 - 30/06/2020),Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 03/07/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 116

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc Thỏ Yên Lạc chú trọng công tác bảo vệ môi trường Phụ nữ Bình Xuyên chung sức xây dựng NTM Lập Thạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn Đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dưng NTM Kiến tạo môi trường nông thôn xanh sạch đẹp
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ