Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 02/09 đến ngày 08/09/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần trời mát, nắng nhẹ, có mưa nhỏ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 24 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,70C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 260C.

Ẩm độ trung bình 75 - 85% (thấp hơn CKNT).

Số giờ nắng đạt 38 - 44 giờ (cao hơnCKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ mùa 2020 đến nayước đạt 30.763,9 ha.

- Lúa mùa: 23.828 ha (đỏ đuôi - thu hoạch).

- Cây trồng khác: 6.935,9 ha.

Trong tuần trời mát, nắng nhẹ, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Một số đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY QUA

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,45 con(cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch, Phúc Yên); Sâu đục thân cú mèo 0,14 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Dương, Tam Đảo); Rầy nâu 1,96 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 1,33 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 15 con(Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,43 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); Sâu cuốn lá nhỏ 1 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 4con (Tam Dương).

1. Trên lúa Mùa

- Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 5, N), mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, nơi cao 2 - 4 con/m2 (Bình Xuyên, Yên Lạc).

- Sâu đục thân cú mèo (tuổi 4, 5, N) gây hại rải rác, tỷ lệ bông bạc phổ biến 0,1 - 0,2%, cao 0,3 - 0,4%, cục bộ > 2% (Tam Dương).

- Sâu đục thân 2 chấm (tuổi 4, 5, N) tiếp tục gây hại nhẹ, tỷ lệ bông bạc phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 3 - 5%, cục bộ >10% (Tam Dương, Vĩnh yên).

- Rầy nâu (tuổi 3, 4, TT) gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 50 - 100 con/m2, cao > 700 con/m2 (Phúc Yên).

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 2 - 3%, cao 4 - 6%, cục bộ > 10% (Vĩnh Tường, Tam Đảo).

- Chuột gây hại cục bộ một số diện tích lúa gần đường đi, đồi, gò,... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1-0,3%, nơi cao 3 - 5% (Sông Lô, Lập Thạch).

2. Trên cây rau, màu: Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại rải rác, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,2 – 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 09/09 - 15/09

1.Trên lúa Mùa

Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cục bộ diện ổ một số diện tích lúa đỏ đuôi, cần chú ý theo dõi, phòng trừ kịp thời.

2. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắngtiếp tục phát sinh gây hại nhẹ.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại.

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục hại cục bộ.

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải:  Nhện lông nhung gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Sâu bệnh gây hại rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Đề nghị các huyện, thành phố tiếp tụctiếp tục theo dõi sâu bệnh hại cuối vụ để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

2. Tranh thủ trời nắng ráo, khẩn trương thu hoạch những cây trồng đã chín, nhất là lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, áp dụng biện pháp làm bầu và làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông sớm, nhất là những cây ưa ấm.

3. Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

4. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

5. Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu như:rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ từ 3.000 con/m2dùng: Bassa 50EC, Nibas 50EC, Vibasa 50EC, Jetan 50EC...khi phun cần rẽ băng rộng từ 0,8 - 1m.Đối với sâu keo mùa thu trên ngô dùng: BT 1600WP,Emaben 0.2EC, Delfin WG, Foton 5.0ME, Clever 300WG...

6. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (từ ngày 02/09/2020 - 08/09/2020), Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng 

Ngày đăng: 14/09/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 21

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc Thỏ Yên Lạc chú trọng công tác bảo vệ môi trường Phụ nữ Bình Xuyên chung sức xây dựng NTM Lập Thạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn Đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dưng NTM Kiến tạo môi trường nông thôn xanh sạch đẹp
Xem tất cả »

 Quảng cáo trái ‭[2]‬

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ