Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng ( Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2017)


Ngày đăng: 19/07/2017 Tác giả: Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1190

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website