THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY (Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 10/01/2018)


Ngày đăng: 10/01/2018 Tác giả: TTNN - Số lần được xem: 1276

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website