Khuyến cáo Covid - 19 khi di chuyển trên các phương tiện


Ngày đăng: 16/03/2020 Tác giả: (Nguồn: Sở Thông tin và truyền thông Vĩnh Phúc theo văn bản số 189/STTTT-TTBCXB 16/03/2020) - Số lần được xem: 201

Tin bài cùng chuyên mục

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website