Trồng trọt

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 16/09 đến ngày 22/09/2020)
23/09/2020
Trong tuần do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 5 trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, ngày nắng nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 98,9 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 28,30C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 240C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 08 đến ngày 15 tháng 09 năm 2020)
16/09/2020
Trong tháng trời nắng nhẹ, có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 629mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,50C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 250C; Ẩm độ trung bình 75 - 85% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 120,2- 135,4 giờ (thấp hơnCKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 09/09 đến ngày 15/09/2020)
17/09/2020
Trong tuần trời nắng nhẹ, có mưa rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 34 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,80C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 250C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 02/09 đến ngày 08/09/2020)
14/09/2020
Trong tuần trời mát, nắng nhẹ, có mưa nhỏ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 24 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,70C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 260C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 26/08 đến ngày 01/09/2020)
03/09/2020
Trong tuần trời nóng, nắng nhẹ, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 32 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 31,50C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 270C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 19/08 đến ngày 25/08/2020)
28/08/2020
Trong tuần trời mát, nắng nhẹ, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 107 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 350C, thấp nhất 250C.
Xem chi tiết »
   Phương án bảo vệ thực vật vụ Đông năm 2020
26/08/2020
Để chủ động phòng chống sinh vật gây hại bảo vệ an toàn cho sản xuất vụ Đông năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng Phương án bảo vệ thực vật với những nội dung chủ yếu sau:
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 12/08 đến ngày 18/08/2020)
26/08/2020
Trong tuần trời mát, nắng nhẹ, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 432 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 28,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 260C. Ẩm độ trung bình 78 - 87,5% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 12 - 17 giờ (thấp hơnCKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 07 đến ngày 15 tháng 08 năm 2020)
18/08/2020
Trong tháng do ảnh hưởng của cơn bão số 2, một số ngày có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 3.953 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,80C (xấp xỉ CKNT), cao nhất 380C, thấp nhất 250C; Ẩm độ trung bình 75,2 - 83% (cao hơnCKNT);
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 05/08 đến ngày 11/08/2020)
17/08/2020
Đầu tuần do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên trời có mưa to đến rất to, cuối tuần trời nắng nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1820 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 300C (cao hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 260C.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website