Trồng trọt

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2021)
15/01/2021
Trong tháng do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường trời rét đậm, vùng núi rét hại; đêm và sáng có sương mù nhẹ, có lúc có mưa nhỏ, trời âm u xen kẽ những ngày nắng nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 3 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 15,20C (thấp hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 40C; Ẩm độ trung bình 73 - 83% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 80 - 96 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 06/01 đến ngày 13/01/2021)
14/01/2021
Trong tuần trời rét đậm, rét hại, ít nắng, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ.. Nhiệt độ trung bình 130C (thấp hơn CKNT), cao nhất 150C, thấp nhất 110C. Ẩm độ trung bình 76 - 84% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 12 - 16 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày30/12 đến ngày06/01/2021)
11/01/2021
Thời tiết trong tuần trời nắng nhẹ, đêm và sáng có sương mù, đêm rét đậm. Nhiệt độ trung bình 15,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 190C, thấp nhất 120C. Ẩm độ trung bình 65,7-75,7% (thấp hơnCKNT). Số giờ nắng đạt 23-30giờ (thấp hơnCKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2020)
29/12/2020
Thời tiết trong tuần trời nắng nhẹ, đêm và sáng có sương mù có lúc có mưa phùn, đêm rét đậm. Nhiệt độ trung bình 19,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 70C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 (Từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2020)
22/12/2020
Thời tiết đầu tuần do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trời âm u, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm, vùng núi rét hại, cuối tuần ngày trời nắng nhẹ, đêm rét đậm. Nhiệt độ trung bình 12,80C (thấp hơn CKNT), cao nhất 190C, thấp nhất 50C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2020)
15/12/2020
Trong tháng trời nắng nhẹ, xen kẽ những đợt không khí lạnh tăng cường, trời âm u kèm mưa nhỏ, đêm và sáng sớmcó sương mù nhẹ, trời lạnh. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1,0mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 20,50C (xấp xỉ CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất90C; Ẩm độ trung bình 76 - 84% (cao hơnCKNT);
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 9/12 đến ngày 15/12/2020)
15/12/2020
Thời tiết trong tuần trời nắng nhẹ, không mưa, cuối tuần do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trời âm u, rét đậm, đêm và sáng có sương mù. Nhiệt độ trung bình 17,90C (cao hơn CKNT), cao nhất 250C, thấp nhất 90C. Ẩm độ trung bình 76 - 84% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 35 - 40 giờ (xấp xỉ CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2020)
09/12/2020
Thời tiết trong tuần trời nắng nhẹ, không mưa, rét đậm, đêm và sáng có sương mù. Nhiệt độ trung bình 16,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 230C, thấp nhất 100C. Ẩm độ trung bình 72 - 82% (xấp xỉ CKNT). Số giờ nắng đạt 35 - 40 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2020)
03/12/2020
Thời tiết đầu tuần trời nắng nhẹ; cuối tuần do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trời âm u, nhiệt độ giảm sâu, đêm và sáng có sương mù. Nhiệt độ trung bình 20,90C (thấp hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 110C. Ẩm độ trung bình 75 - 83% (xấp xỉ CKNT). Số giờ nắng đạt 33 - 35 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2020)
11/11/2020
Thời tiết đầu tuần trời âm u, cuối tuần trời nắng nhẹ; đêm và sáng có sương mù, trời se lạnh. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 13 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 22,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 300C, thấp nhất 170C. Ẩm độ trung bình 67 - 75% (xấp xỉ CKNT). Số giờ nắng đạt 30 - 32 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website