Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-06-2018


Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 10/06/2018 là: 40.639,28ha, đạt 96,76% so với KH, bằng 99,65% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích đã cho thu hoạch: 29.454,50 ha, bằng 94,79% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1350,6 ha; Phúc Yên: 1908,2 ha; Lập Thạch: 3.996,20 ha; Sông Lô: 2.642,6ha; Tam Dương: 3.334,9 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 17,55ha) ; Tam Đảo: 2.169,0ha; Bình Xuyên: 3.680,0ha; Yên Lạc: 4.546,0 ha; Vĩnh Tường: 5.827,0ha, (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,85ha)).

* Cây ngô: Diện tích đã cho thu hoạch: 1.329,6ha, bằng 55,65% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 20,1ha; Tam Dương: 61,5 ha; Yên Lạc: 698,0ha; Vĩnh Tường 550,0ha).

* Cây khoai lang: Diện tích đã cho thu hoạch: 50,1ha, bằng 21,58% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 50,1ha).

* Cây sắn: Diện tích trồng 1.419,20ha, đạt 93,37% so với KH, bằng 94,79% so với cùng kỳ (Phúc yên: 25,2ha; Lập Thạch: 686,60ha; Sông Lô: 618,4ha; Tam Đảo: 89,0ha).

* Cây rau đậu các loại: Diện tích gieo trồng 2.220,43ha, bằng 110,78% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 2.064,09ha, đạt 82,56% so với KH, bằng 109,20% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 60,72ha; Phúc Yên: 242,90ha; Lập Thạch: 176,70ha; Sông Lô: 188,0ha; Tam Dương: 328,4ha; Tam Đảo: 114,78ha; Bình Xuyên: 141,0ha; Yên Lạc: 388,4ha; Vĩnh Tường: 423,19ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 156,34ha, đạt 156,34% so với KH, bằng 137,04% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5ha; Phúc Yên: 18,6ha; Lập Thạch: 35,6ha; Sông Lô: 36,85ha; Tam Dương: 4,19ha; Tam Đảo: 43,6ha; Yên Lạc: 2,0ha; Vĩnh Tường: 12,0ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.832,03ha, đạt 85,21% so với KH, bằng 94,26% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích đã cho thu hoạch: 104,6ha, bằng 7,1% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 16,7ha; Tam Dương: 48,9 ha; Yên Lạc: 39,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích cho thu hoạch: 14,7ha, bằng 8,52% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 10,2ha; Yên Lạc: 4,5ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.151,42ha, đạt 75,26% so với KH,bằng 95,34% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 68,4ha; Lập Thạch: 380,70ha; Sông Lô: 107,40ha; Tam Dương: 4,76; Tam Đảo: 93,90ha; Bình xuyên:9,0ha; Yên Lạc: 66,0ha; Vĩnh Tường: 415,86ha).

Vụ Mùa 2018: Kế hoạch vụ Mùa năm 2018 toàn tỉnh gieo trồng:  27.000 ha cây lúa.(Vĩnh yên: 1.170,0ha; Phúc Yên: 1.960,0 ha; Lập Thạch: 3.070,0 ha; Sông Lô: 2.350,0ha; Tam Dương: 3.250,0 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,5ha) ; Tam Đảo: 2.450,0ha; Bình Xuyên: 3.200,0ha; Yên Lạc: 4.250,0 ha; Vĩnh Tường: 5.300,0ha, (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,9ha)).

- Diện tích gieo mạ tính đến kỳ báo cáo ngày 10/06/2018 là: 265,6 ha (Vĩnh yên: 25,0ha; ; Sông Lô: 15,0ha; Tam Dương: 80,0 ha ; Tam Đảo: 80,0ha; Bình Xuyên: 30,0ha; Yên Lạc: 35,6 ha.

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 30/05- 05/06/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,1 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); sâu đục thân cú mèo 0,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Vĩnh Tường); rầy nâu 2,7 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 11 con (Bình Xuyên); rầy lưng trắng 0,5 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 6 con (Bình Xuyên); rầy xanh đuôi đen 0,2 con, cao 2 con (Sông Lô); sâu cuốn lá nhỏ 0,01 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Đảo).

- Trên lúa Xuân muộn (diện tích trỗ muộn): Rầy, bệnh khô vằn hại cuối vụ mật độ và tỷ lệ thấp.

- Trên cây rau:

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ hại cục bộ nhẹ, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, nơi cao 7-9 con/m2 (thành phố Vĩnh Yên); sâu khoang gây hại rải rác, mật độ thấp.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 0,7 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (xã Định Trung - thành phố Vĩnh Yên). Bệnh đốm lá hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 3-5%, cao 10% (xã Định Trung - thành phố Vĩnh Yên).

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 30/05- 05/06/2018:

- Trên mạ Mùa sớm: Đối với diện tích mạ Mùa sớm cần tập trung gieo trong tuần, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

- Cây rau: Trên rau họ thập tự: Sâu tơ, bọ nhảy, bệnh thối nhũn tiếp tục phát sinh, gia tăng gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

+ Tích cực thu hoạch lúa Xuân muộn đã chín với phương châm "xanh nhà hơn già đồng” và các cây trồng vụ Xuân khác nhằm tránh thiệt hại do thời tiết bất thường xảy ra. Thu hoạch đến đâu cày vùi gốc rạ ngay đến đó, đồng thời sử dụng vôi bột hoặc một số chế phẩm để xử lý rơm rạ nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển sang vụ mùa; chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, thuốc BVTV để tổ chức sản xuất vụ Mùa kịp thời vụ.

+ Gieo mạ đảm bảo đúng khung lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp. Trà lúa Mùa sớm gieo từ ngày 05 - 10/6 (gieo thẳng 10-15/6); trà lúa Mùa trung gieo từ ngày 15 - 20/6.

- Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại khi cần thiết đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Tuyên truyền nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP ngay từ đầu vụ Mùa tạo cây trồng khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện bất thuận của thời tiết và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng vật tư nông nghiệp, nhất là giống, thuốc BVTV; kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh./.

 

Ngày đăng: 10/06/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 664

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ Hướng dẫn phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website