Phương án bảo vệ thực vật vụ Đông năm 2020


I. ĐẶC ĐIỂM THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương:

Hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh trong những tháng cuối năm 2020. Do tác động của pha lạnh nên thời tiết, khí hậu có sự thay đổi đáng kể, cụ thể: Mùa Thu năm nay mưa, bão có khả năng gia tăng hơn (khoảng từ tháng 9 - 12/2020).

Nhiệt độ trung bình từ tháng 8 - 9/2020 phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1,00C; tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2020, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ khoảng từ 0,5 - 1,00C.

Tổng lượng mưa tháng  8, tháng 10, tháng 11/2020 ở mức xấp xỉ TBNN; tháng  9 cao hơn TBNN từ 15 - 30% so với TBNN, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN. Tháng 12/2020 phổ biến thấp hơn từ 15 - 30% so với TBNN.

Như vậy, thời tiết khô lạnh sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của các loại cây trồng vụ Đông đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại phát sinh gây hại.

2. Cây trồng vụ Đông

- Cây ngô: NK4300, P4199, LVN4, NK6654, ngô nếp,... gieo trước 30/9.

- Đậu tương: Trồng các giống DT84, DT96, DT2001, DT2008,… gieo trước 05/10

- Lạc: Trồng các giống L14, L15, L18, Sen lai... gieo trước 15/9.

- Khoai tây trồng trước 10/11; rau xanh các loại trồng nhiều trà; hành tây, rau giống gieo trước 15/9,...

Nhìn chung, các giống cây trồng trong vụ Đông hầu hết là những giống có tiềm năng năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; song chúng đều là những giống nhiễm các đối tượng sinh vật gây hại.

II.  DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VỤ ĐÔNG NĂM 2020

Trên cơ sở diễn biến của thời tiết và cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo tình hình sinh vật gây hại trong vụ Đông 2020 như sau:

1. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, châu chấu, bệnh chân trì huyết dụ hại đầu vụ; rệp cờ, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh gỉ sắt, đốm lá và bệnh lùn sọc đen,… hại từ giữa đến cuối vụ.

2. Cây đậu tương, lạc:

- Giai đoạn cây con có: Dòi đục ngọn, bệnh lở cổ rễ cây con.

- Giai đoạn phát triển thân lá có: Sâu khoang, rầy xanh lá mạ, bệnh đốm lá…

- Giai đoạn ra hoa đậu quả có: Sâu khoang, sâu xanh, sâu đục quả.

3. Cây rau các loại: Sâu khoang, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp hại rau thập tự; bệnh thán thư, phấn trắng, sương mai, mốc sương,... hại các cây rau ăn lá và rau ăn quả các loại.

Chuột hại ở những ruộng ven khu dân cư, đồi gò, ao hồ, bờ cao, gần trang trại,… gây hại cây rau, màu từ giai đoạn cây con, nhất là ra hoa - đậu quả, bắp ngô non - chắc hạt.

Mức độ và quy mô gây hại của một số sinh vật gây hại chính trong vụ Đông năm 2020 dự kiến cao hơn so với trung bình nhiều năm.

III. MỤC TIÊU CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT VỤ ĐÔNG 2020

1. Đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ Đông 2020, tỷ lệ thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra trên cây rau, màu và các cây trồng khác ở mức thấp nhất. Không để sinh vật gây hại lan ra diện rộng, thành dịch.

2. Củng cố và nâng cao nghiệp vụ trồng trọt, bảo vệ thực vật cho cán bộ phụ trách nông nghiệp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

3. Giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV, phân bón hóa học (phân đơn), nâng cao chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho nông sản khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

IV. CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Chỉ đạo thực hiện gieo trồng đúng lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp & PTNT đã hướng dẫn. Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật: IPM, ICM, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), BGS… ngay từ đầu vụ để cây trồng sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu sinh vật gây hại và các điều kiện thời tiết bất thuận.

2. Thực hiện tốt chế độ điều tra, phát hiện, thông báo định kỳ 7 ngày 1 lần; theo dõi, giám sát các sinh vật gây hại trên đồng ruộng. Dự tính, dự báo chính xác về thời gian phát sinh, diễn biến mật độ, quy mô và mức độ gây hại; đề xuất các biện pháp tổ chức chỉ đạo phòng chống kịp thời, hiệu quả.

3. Tổ chức tốt điều tra bổ sung trước cao điểm sinh vật gây hại tháng 10, 11 (vụ Đông). Ban hành thông báo cao điểm phòng chống sinh vật gây hại kịp thời, chính xác; tham mưu, đề xuất các cấp chính quyền tổ chức chỉ đạo phòng chống an toàn, hiệu quả.

4. Tổ chức tốt đợt diệt chuột tập trung trong vụ Đông theo Kế hoạch số 12/KH-SNN&PTNT ngày 19/02/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc.

5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nhất là các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, IPM, ICM, VietGAP và cao điểm sinh vật gây hại… trên các phương tiện thông tin đại chúng để nông dân biết, thực hiện.

6. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý việc lưu thông, buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm  pháp luật. Làm tốt công tác kiểm dịch thực vật nội địa nhằm phát hiện sớm các đối tượng KDTV xâm nhập, gây hại cho sản xuất.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, kịp thời thông báo cho địa phương về diễn biến gây hại của sinh vật đối với sản xuất. Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố có các giải pháp thực hiện Phương án cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn.

3. Đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Chi cục để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Phương án bảo vệ thực vật vụ Đông năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm quản lý tốt sinh vật gây hại, góp phần đảm bảo an toàn cho sản xuất, giành vụ Đông thắng lợi./.

Ngày đăng: 26/08/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 47

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website