Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 08 đến ngày 15 tháng 09 năm 2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tháng trời nắng nhẹ, có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 629mm (cao hơn CKNT).

Nhiệt độ trung bình 30,50C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 250C;

Ẩm độ trung bình 75 - 85% (xấp xỉ CKNT);

Tổng số giờ nắng tháng đạt 120,2- 135,4 giờ (thấp hơnCKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ mùa 2020 đến nay ước đạt 30.763,9 ha.

- Lúa mùa: 23.828 ha (thu hoạch).

- Cây trồng khác: 6.935,9 ha.

Nhận xét: Thời tiết trong tháng nắng nhẹ, có mưa rào và dông rải rác, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Sinh vật gây hại phát sinh, phát triển gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/08 - 15/09/2020

1. Trên lúa Mùa

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 (tuổi 3, 4, 5, N), mật độ phổ biến1 - 2 con/m2, nơi cao 5 - 7 con/m2, cục bộ > 10 con/m2 (Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo).

- Sâu đục thân cú mèo (tuổi 4, 5) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 1 - 3%, cục bộ > 5% (Tam Dương).

- Sâu đục thân 2 chấm (tuổi 3, 4) tiếp tục gây hại nhẹ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 3 - 5% (Tam Đảo, Sông Lô).

- Rầy nâu (tuổi 3, 4) gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 20 - 50 con/m2, cao 70 - 100 con/m2 (Tam Đảo, Phúc Yên).

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh gia tăng gây hại sau mưa to, tỷ lệ lá hại phổ biến 4 - 8%, cao 10 - 12%, cục bộ > 30% (Bình Xuyên, Yên Lạc).

- Chuột gây hại cục bộ một số diện tích lúa gần đường đi, đồi, gò,... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 1%, nơi cao 2 - 3%, cục bộ 6 - 10% (Vĩnh Tường, Tam Dương).

2. Trên cây rau, màu: Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang gây hại rải rác, mật độ sâu xanh phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cao 2-3 con/m2(Phúc Yên, Vĩnh Yên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bệnh thán thư, nhện lông nhung, bọ xít, nhện gây hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại cục bộ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu rómthông, sâu kèn nhỏ gây hại với mật độ thấp.

5. Diện tích nhiễm sâu bệnh

Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh, chuột hại trong tháng: 2.729,3 ha(thấp hơn CKNT). Trong đó diện tích nhiễm nhẹ 2.278,3ha (thấp hơn CKNT), diện tích nhiễm trung bình 371 ha (thấp hơn CKNT), diện tích nhiễm nặng 80 ha (thấp hơn CKNT). Diện tích được phòng trừ 2.326 ha (thấphơn CKNT).

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/09-15/10/2020

1. Trên lúa Mùa: Lúa đang giai đoạn thu hoạch hết diện tích, sâu bệnh gây hại không đáng kể.

2. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, chuột, bệnh đốm lá phát sinh, phát triển gây hại nhẹ - trung bình.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy tiếp tục gây hại rải rác; bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gây hại cục bộ.

Ngoài ra, sâu đục quả, rệp hại đậu trạch; Bọ trĩ, bệnh phấn trắng hại cục bộ trên cây bí đỏ, bí xanh. Sâu xanh, bệnh khô lá, bệnh thối gốc hành hại cục bộ.

3. Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, bọ xít hại cục bộ cây nhãn, vải; bệnh thán thư hại xoài.

4. Trên cây lâm nghiệp: Sâu róm, sâu ăn lá tiếp tục hại nhẹ thông, keo.

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng”. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, áp dụng biện pháp làm bầu và làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông sớm, nhất là những cây ưa ấm theo đúng khung lịch thời vụ của tỉnh.

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại đến ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống, đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV và an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu đục thân, bắt sâu non các loại sâu, bẫy bắt chuột để hạn chế chúng gia tăng mật độ hại trên diện rộng. Sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ; bẫy bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng.

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 16/09/2020 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 33

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website