Trồng trọt

Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-01-2019
10/01/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 10/01/2019 là: 15.226,90 ha, đạt 80,14% kế hoạch, bằng 87,34% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 28-12-2018
28/12/2018
- Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 28/12/2018 là: 15.226,90 ha, đạt 80,14% kế hoạch, bằng 87,80% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-11-2018
20/11/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông theo rà soát, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/11/2018 là: 15.341,43 ha, đạt 80,74% kế hoạch, bằng 92,68% so với cùng kỳ.
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 09-11-2018
09/11/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 09/11/2018 là: 15.419,73 ha, đạt 81,16% kế hoạch, bằng 93,98% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-10-2018
30/10/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 30/10/2018 là: 14.470,59 ha, đạt 76,16% kế hoạch, bằng 93,58% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 19-10-2018
19/10/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 19/10/2018 là: 13.543,52 ha, đạt 71,28% kế hoạch, bằng 94,52% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-10-2018
10/10/2018
Vụ Mùa 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 10/10/2018 là: 31.530,07 ha, đạt 98,13% kế hoạch, bằng 95,87% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-09-2018
30/09/2018
Vụ Mùa 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 30/09/2018 là: 31.530,07 ha, đạt 98,13% kế hoạch, bằng 94,87% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-09-2018
20/09/2018
Vụ Mùa 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 20/09/2018 là: 31.661,51 ha, đạt 98,54% kế hoạch, bằng 96,84% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-09-2018
10/09/2018
Vụ Mùa 2018: Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 10/09/2018 là: 31.608,14 ha, đạt 98,89% kế hoạch, bằng 98,38% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Sắc Đào Tam Hợp đón Xuân Tân Sửu 2021 Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website