Trồng trọt

Thông báo tình hinh sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 15/04 đến ngày 21/04/2020)
22/04/2020
Trong tuần trời nắng nhẹ, mưa nhỏ rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 12 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 25,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 170C. Ẩm độ trung bình 73 - 87% (xấp xỉ CKNT). Số giờ nắng đạt 18 - 23 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Chủ động các biện pháp phòng trừ rầy nâu trên lúa Đông Xuân
17/04/2020
Vụ Đông Xuân 2019 - 2020 toàn tỉnh gieo cấy khoảng 30 nghìn ha diện tích lúa Đông Xuân. Trong đó diện tích lúa Xuân muộn khoảng gần 27 nghìn ha, cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng; lúa Xuân sớm trên 3.000 ha, cây lúa đang ở giai đoạn làm đòng - trỗ; còn lại là diện tích lúa gieo thẳng gần 600 ha. Việc phòng, trừ sâu bệnh gây hại đặc biệt là rầy nâu ở giai đoạn này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo năng suất lúa.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 03 đến ngày 15 tháng 04 năm 2020)
16/04/2020
Trong tháng trời lạnh, ít nắng, mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 458 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 22,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 160C; Ẩm độ trung bình 77 - 85,7% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 55 - 90 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 08/04 đến ngày 14/04/2020)
15/04/2020
Trong tuần trời lạnh, ít nắng, mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 59 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 21,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 160C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 01/04 đến ngày 07/04/2020)
10/04/2020
Trong tuần trời lạnh, ít nắng, mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 216 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 20,80C (thấp hơn CKNT), cao nhất 260C, thấp nhất 170C. Ẩm độ trung bình 85 - 90% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 2 - 5 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo Cao điểm phòng chống sinh vật hại lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020
06/04/2020
Hiện nay, lúa Xuân sớm đang ở giai đoạn làm đòng - trỗ; lúa Xuân muộn đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng. Thời tiết thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến trà lúa Xuân sớm trỗ tập trung từ 01 - 20/4, lúa Xuân muộn tập trung từ 15 - 30/4. Đây là thời kỳ cây lúa rất mẫn cảm với sinh vật gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn và chuột. Để chủ động phòng chống sinh vật gây hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giành vụ Đông Xuân thắng lợi.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 25/03 đến ngày 31/03/2020)
01/04/2020
Trong tuần trời lạnh, ít nắng, mưa nhỏ rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 62 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 22,80C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 180C. Ẩm độ trung bình 80 - 86,8% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 12 - 23 giờ (xấp xỉ CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2020)
26/03/2020
Trong tuần trời mát, nắng nhẹ, mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 78 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 230C (cao hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 190C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 03 năm 2020)
16/03/2020
Trong tháng trời nắng nhẹ, mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 136,3 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 220C (thấp hơn CKNT), cao nhất 320C, thấp nhất 130C; Ẩm độ trung bình 72,5 - 83% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 122 - 146 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Đã có 112 xã, phường, thị trấn ra quân tổ chức diệt chuột tập trung
16/03/2020
Thực hiện Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện diệt chuột tập trung năm 2020.Sau khi nhận được thuốc cấp phát từ Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành, thị trên địa tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch diệt chuột bảo vệ vụ Xuân 2020.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website