Trồng trọt

Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-03-2019
20/03/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2019 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/03/2019 là: 38.052,88 ha, đạt 96,58% kế hoạch, bằng 96,47% so với cùng kỳ.
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-03-2019
10/03/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2019 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 10/03/2019 là: 38.049,53 ha, đạt 96,57% kế hoạch, bằng 98,05% so với cùng kỳ.
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 28-02-2019
28/02/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2019 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 28/02/2019 là: 37.542,63 ha, đạt 95,29% kế hoạch, bằng 103,83% so với cùng kỳ.
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-02-2019
20/02/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2019 theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/02/2019 là: 31.922,54 ha, đạt 81,02% kế hoạch, bằng 104,66% so với cùng kỳ. Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 11-02-2019
11/02/2019
* Cây ngô: Diện tích thu hoạch 6.988,54ha, bằng 72,17% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 48,21 ha; Phúc Yên: 175,20 ha; Lập Thạch: 1.225,20 ha; Sông Lô: 896,87ha; Tam Dương: 1.025,0 ha; Tam Đảo: 615,02 ha; Bình Xuyên: 559,90ha; Yên Lạc: 1.044,74ha; Vĩnh Tường 1.398,40ha).
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-01-2019
30/01/2019
* Cây ngô: Diện tích thu hoạch 6.757,30ha, bằng 74,73% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 48,0 ha; Phúc Yên: 164,0 ha; Lập Thạch: 1.200 ha; Sông Lô: 860,0ha; Tam Dương: 1.025,0 ha; Tam Đảo: 615,0 ha; Bình Xuyên: 559,90ha; Yên Lạc: 1.005,0ha; Vĩnh Tường 1.280,0ha).
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-01-2019
20/01/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/01/2019 là: 15.269,65 ha, đạt 80,37% kế hoạch, bằng 87,53% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-01-2019
10/01/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 10/01/2019 là: 15.226,90 ha, đạt 80,14% kế hoạch, bằng 87,34% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 28-12-2018
28/12/2018
- Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 28/12/2018 là: 15.226,90 ha, đạt 80,14% kế hoạch, bằng 87,80% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-11-2018
20/11/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông theo rà soát, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/11/2018 là: 15.341,43 ha, đạt 80,74% kế hoạch, bằng 92,68% so với cùng kỳ.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website