Thông tư số 73/2018/TT-BTC, Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
27/12/2019
Thông tư số 73/2018/TT-BTC, Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
    Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT, quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
27/12/2019
Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT, quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
    Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT, quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi
27/12/2019
Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT, quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi
    Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
27/12/2019
Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
    Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
27/12/2019
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
    Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
27/12/2019
Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật

LỊCH LÀM VIỆC


Văn bản mới


 wpThoiTiet

Thời tiết