Hướng dẫn kỹ thuật các loại giống cây trồng

   Kỹ thuật trồng cây đậu tương
07/12/2018
Vụ xuân gieo từ 10/02 - 10/3 Vụ hè gieo từ 25/5 - 20/6 Vụ đông gieo từ 20/9 - 10/10
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng cây Đào
04/12/2018
Có thể trồng nhiều vụ trong năm, nhưng thời vụ chính là vào mùa xuân (tháng 2 - 3) và mùa thu (cuối tháng 9 - đầu tháng 10).
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng cây Chùm Ngây
04/12/2018
Chùm ngây có thể trồng quanh năm. Ở những nơi thiếu nước ta nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 5.
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng cây Chanh
04/12/2018
Vụ xuân trồng vào tháng 02 - 3 Vụ thu trồng từ tháng 8 - 10
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng cây Thanh Long
04/12/2018
Cây thanh long có thể trồng quanh năm nên trồng vào mùa xuân và mùa thu.
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng Mía
04/12/2018
Các tỉnh phía bắc trồng vụ chính từ 01/01 - 30/4, vụ phụ từ 01/9 - 30/11
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng Cây Đinh Lăng
04/12/2018
Nên trồng vào mùa xuân, từ tháng 01 - 4. Vào mùa hè, cây được trồng cần phải giâm hom giống 20 - 25 ngày cho ra rễ mới đem trồng
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng cây Hạ Diệp Châu (cây Chó đẻ)
04/12/2018
Gieo hạt ở vườn ươm: Tháng 1 - 2; trồng cây con: tháng 2 - 3; thu hoạch: tháng 4 - 5 (sau khi trồng 45 - 50 ngày). Nhìn chung, thời vụ trồng diệp hạ châu kéo dài cả mùa khô, tận dụng trời nắng để phơi. Theo kinh nghiệm nông dân thì các tháng từ tháng 1 đến tháng 6 cho năng suất cao. Từ tháng 7 đến tháng 9 vẫn có thể gieo trồng nhưng năng suất thấp hơn.
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng Cà gai leo
04/12/2018
Gieo hạt, ươm giống cà gai leo: Từ tháng 1 đến tháng 2 Trồng cây ra vùng nguyên liệu: Tháng 2 đến tháng 3 Thu hoạch cà gai leo: Từ tháng 8 đến tháng 9
Xem chi tiết »
   Kỹ thuật trồng Ba kích
04/12/2018
+ Vụ xuân gieo hạt vào tháng 1 + Vụ xuân - hè trồng vào tháng 5 - 7
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày: