Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT


 

I. Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT nhiệm kỳ 2010-2015

1.  Đ/c Nguyễn Tiến Phong

2.  Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh

3.  Đ/c Lê Văn Dũng

4.  Đ/c Bùi Như Ý 

5.  Đ/c Đỗ Hải Triều

6.  Đ/c Trần Thanh Hải

7.  Đ/c Phùng Đắc Lĩnh

8.  Đ./c Nguyễn Gia Thành

9. Đ/c Nguyễn Văn Tâm

10. Đ/c Đinh Gia Thành

11. Đ/c Nguyễn Văn Thức

12. Đ/c Lê Văn Phòng

13. Đ/c Phạm Ngọc Thanh

14. Đ/c Nguyễn Bá Tuệ

15. Đ/c Lê Xuân Công

16. Đ/c Đinh Văn Quý

17. Đ/c Lê Đình Đăng

18. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

19. Đ/c Nguyễn Đức Sinh

II. Ban thường vụ Đảng bộ Sở Nông nghiệp &PTNT nhiệm kỳ 2010-2015

Bí thư Đảng ủy Sở: Nguyễn Tiến Phong

Phó Bí thư Đảng ủy Sở: Nguyễn Ngọc Thanh

Ủy viên:

Lê Văn Dũng 

Bùi Như Ý

Nguyễn Văn Thức

Nguyễn Gia Thành

III. Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Sở Nông nghiệp &PTNT nhiệm kỳ 2010-2015

Chủ Nhiệm UBKT: Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Chủ nhiệm UBKT: Nguyễn Văn Thức

Ủy viên

Đinh Văn Quý

Nguyuễn Bá Tuệ

Hà Thị Nga

Ngày đăng: 26/07/2016 Tác giả: VPS - Số lần được xem: 649

Tin bài cùng chuyên mục

Văn bản mới


DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết