Chương trình số 08-CT/TU ngày 24/5/2016, về việc Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020


 

Ngày đăng: 31/05/2016 Tác giả: Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 585

Tin bài cùng chuyên mục

Văn bản mới


DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết