Chương trình hành động số 16-CTR/TU ngày 03/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


 

Ngày đăng: 15/06/2016 Tác giả: Văn Phòng Tỉnh Ủy - Số lần được xem: 618

Tin bài cùng chuyên mục

Văn bản mới


DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết