Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc


Trụ sở: Số 23, Đường Ngô Gia Tự, Phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc

Điện thoại:  0211.3842.430

Fax:           0211.3842.414

Email:        ttgct-sonnptnt@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo trung tâm:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Quân

Điện thoại: (0211).3842414 
     
Email:  QuanNV2@vinhphuc.gov.vn

2. Phó giám đốc: Phạm Quang Triều
     
 Email: TrieuPQ@vinhphuc.gov.vn

3. Phó giám đốc: Trần Văn Khoa
     
 Email: KhoaTV@vinhphuc.gov.vn

4. Phó giám đốc: Lê Thanh Hảo
     
 Email: HaoLT@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng thuộc trung tâm

1.Phòng Hành chính tổng hợp;

Phó phòng phụ trách: Vũ Thị Vui

Email: vuivt@vinhphuc.gov.vn

2. Phòng Kỹ thuật Gióng cây trồng;

Phó phòng phụ trách: Phạm Thị Hải Yến

Email: yenpth2@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng sản xuất, kinh doanh;

4. Phòng kỹ thuật giống vật nuôi, thủy sản

 

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 681

Trung tâm giống cây trồng


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website