Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

- Giám đốcÂu Thị Kim Phượng

Điện thoại: 0211.3842.711; 0983.660.818    

Email: authikimphuong@vinhphuc.gov.vn 

+ Phụ trách chung: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao;

+ Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế viên chức và lao động hợp đồng, Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Kế hoạch, tài chính, tài sản cơ quan, đầu tư cơ sở vật chất, hợp tác trong lĩnh vực được giao

- Phó Giám đốc: Bùi Văn Nam

 Điện thoại CQ: 0211.3703.504

Email: NamBV@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nam

Điện thoại CQ: 0211.3845.043

Email: Namnv8@vinhphuc.gov.vn

2. Các phòng chức năng

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Thổ nhưỡng nông hoá

- Phòng Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng

- Phòng Thử nghiệm nông nghiệp

    3. Sơ đồ tổ chức

 Ngày đăng: 28/11/2013 Tác giả: TTTT - Nguồn: TTTT - Số lần được xem: 867

Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng đất và vật tư nông nghiệp


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website