Tập huấn truyền thông: Nâng cao nhận thức người dân tham gia Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường


Từ ngày 10 - 13/9/2018 tại thị trấn Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn phối hợp với UBND thị trấn Tứ Trưng tổ chức 04 lớp truyền thông tuyên truyền về nước sạch và VSMT nông thôn cho 200 lượt người dân tham gia. Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường, nguồn nước hợp vệ sinh; nâng cao tỷ lệ hộ gia đình đấu nối sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khi được sử dụng nguồn nước sạch; tạo cho người dân có ý thức bảo vệ nguồn nước cũng như bảo vệ môi trường… từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Hội nghị tập huấn tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đã được nghe cán bộ Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn truyền tải các nội dung: Những kiến thức cơ bản về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đối với sức khỏe con người và cộng đồng dân cư; các yếu tố tác động ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và những tác động gây ô nhiễm, suy giảm nguồn nước…; tuyên truyền vận động người dân đấu nối, sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và có trách nhiệm đóng góp 10% TMĐT kinh phí của người sử dụng nước thuộc Chương trình. Các hộ dân đều nhất trí với những nội dung mà cán bộ Trung tâm Nước sạch & VSMT NT đã truyền tải và đánh giá cao hiệu quả công trình cấp nước tập trung đối với người dân địa phương./.

Ngày đăng: 24/09/2018 Tác giả: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 109

Tin bài cùng chuyên mục


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ