Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT


Trụ sở: Tòa nhà Liên cơ - Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3841567

Fax: 0211.3841567

Email: ttnn.snn@vinhphuc.gov.vn

I. Lãnh đạo Trung tâm:

1. Giám đốc: Trần Quốc Quân

Điện thoại:      
     Email: QuanTQ2@vinhphuc.gov.vn

2. Phó giám đốc: Bùi Văn Nam

Điện thoại: 0211.3616136
     Email: NamBV@vinhphuc.gov.vn

3. Phó giám đốc: Vũ Thị Kim Phượng

Điện thoại: 
     Email: phuongvtk@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng ban

1.Phòng Hành chính tổng hợp

Điện thoại: 0211.3841567

Phụ trách phòng: Nguyễn Xuân Việt

Email: vietnx2@vinhphuc.gov.vn

2. Phòng thống kê

Điện thoại: 0211.3616135

Trưởng phòng: Trần Thị Xuân

Email: xuantt2@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng tin học

Điện thoại: 0211.3845261

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Việt

Email: vietnx2@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng thông tin tuyên truyền

Điện thoại: 0211.3710319

Phó phòng phụ trách: Nguyễn Thị Kim Cúc

Email: cucntk2@vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 612

Tin bài cùng chuyên mục

Trung tâm TTNN và PTNT


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website