Thông báo công nhận kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018


Thông báo công nhận kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018

Ngày đăng: 04/07/2018 Tác giả: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 449