Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 10 năm 2018


I. Giá các mặt hàng nông sản:
1. Lương thực:
Giá các loại gạo:
- Gạo tẻ thường từ 9.000 - 13.000đ/kg;
- Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg;
- Gạo nếp thường từ 15.000-22.000đ/kg;
- Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg.
- Ngô hạt từ 6.000-7.000đ/kg.
2. Thực phẩm: 
- Giá gà ta hơi nuôi thả vườn từ 100.000-120.000đ/kg; Giá gà hơi nuôi công nghiệp từ 45.000-78.000đ/kg; 
- Vịt hơi từ 32.000 –55.000 đ/kg;
- Ngan hơi từ 40.000 – 60.000 đ/kg;
- Thịt lợn hơi từ 48.000 – 52.000 đ/kg;
- Thịt lợn mông sấn từ 80.000-90.000đ/kg;
- Thịt bò thăn từ 220.000-250.000đ/kg.
- Giá các loại trứng:
+ Trứng gà ta ở mức 3.600 –5.000đ/quả;
+ Trứng gà công nghiệp các loại từ 1.600- 3.500đ/quả;
+ Trứng vịt từ 1.900- 3.500đ/quả.
- Các loại cá:
+ Cá mè loại 1-2kg từ 15.000-22.000đ/kg;
+ Cá trôi loại 0,5-1kg từ 25.000-38.000đ/kg;
+ Cá trắm cỏ loại 1-2kg từ 50.000-65.000đ/kg;
+ Cá chép loại 0,5-1kg từ 45.000-60.000đ/kg.
3. Rau, quả các loại:
- Giá các loại rau: Bắp cải: 7.000- 12.000đ/kg; Rau muống: 2.000- 5.000đ/mớ; Rau ngót: 3.000 – 5.000đ/mớ; Rau mùng tơi: 2.000-3.000đ/mớ; rau dền: 2.000- 3.000đ/mớ; Rau cải các loại: 8.000- 12.000đ/kg; Bí xanh: 10.000-14.000đ/kg; Bí đỏ: 8.000-12.000đ/kg; Cà chua: 20.000- 32.000đ/kg; Cà rốt 14.000- 20.000đ/kg; Dưa chuột: 8.000-14.000đ/kg; Su su quả: 10.000 - 15.000đ/kg; Đỗ quả: 10.000-15.000đ/kg; Bầu: 9.000-13.000đ/kg; Mướp: 8.000 - 12.000đ/kg; Khoai tây: 12.000-15.000đ/kg; Khoai sọ: 12.000 - 22.000 đ/kg; Măng: 10.000-17.000đ/kg; Rau các loại khác:2.000 – 3.000 đ/mớ…
- Giá một số loại quả: Dưa hấu: 12.000-17.000đ/kg; Xoài các loại: 10.000-35.000đ/kg; Thanh long trắng: 15.000- 25.000đ/kg; Thanh long đỏ: 25.000- 35.000đ/kg ; Nho các loại: 35.000- 65.000đ/kg; Táo tàu: 18.000 - 25.000đ/kg; Lê: 15.000- 25.000đ/kg; Bưởi 5 roi: 22.000-35.000đ/quả; Cam sành: 25.000- 45.000đ/kg; Ổi: 15.000 – 22.000 đ/kg; Đu đủ: 10.000 – 15.000 đ/kg; Nhãn: 26.000-40.000đ/kg; Dứa: 8.000-11.000đ/quả; Hồng: 12.000-22.000đ/kg; Chôm chôm: 25.000 – 40.000đ/kg …
II. Giá các loại phân bón và thức ăn chăn nuôi:    
1. Phân bón: 
- Phân đạm từ 7.300-9.000đ/kg;
- NPK 5-10-3 Lâm Thao từ 4.500- 5.500đ/kg;
- Phân Supe lân Lâm Thao từ 3.000-4.200 đ/kg;
- Kali ngoại (60%) từ 7.500 -10.500 đ/kg.
2.Thức ăn chăn nuôi:
Các loại cám hỗn hợp có giá như sau:  
- Cám cho lợn con (dưới 15 kg): 15.500-22.000đ/kg;
- Cám cho lợn nhỡ từ 15 kg-30 kg: 10.000-13.000đ/kg;
- Cám cho lợn từ 30 kg-xuất chuồng: 9.000-12.000đ/kg;
- Cám cho gà con: 10.500-13.000đ/kg;
- Cám cho gà lớn: 9.100-12.000đ/kg;
- Cám cho gà đẻ: 7.900-13.000đ/kg./.

Ngày đăng: 10/10/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 133

Giá cả thị trường


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website