​​

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & PTNT

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & PTNT

Trụ sở: Đ.Nguyễn Viết Xuân – P.Đống Đa – TP.Vĩnh Yên – T.Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3862.517

Fax: 0211.3840.008

Lãnh đạo Ban Quản lý:

Trưởng ban: Nguyễn Tuấn Vũ

Điện thoại: (0211).3862517
Email: VuNT@vinhphuc.gov.vn

Phó ban: Trần Đức Minh
Điện thoại: 0982717113
Email: MinhTD2@vinhphuc.gov.vn

Phó ban: Nguyễn Duy Thắng

Email: thangnd5@vinhphuc.gov.vn

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới