​​

Phòng Quản lý Xây dựng công trình

Phòng Quản lý Xây dựng công trình

Trụ sở:  Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Phan Mạnh Hưng
 Email: Hungpm2@vinhphuc.gov.vn
 Phó phòng: Phạm Văn Ý
 Email: ypv@vinhphuc.gov.vn

 Phó phòng: Đoàn Minh Nghĩa
 Email: nghiadm@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại:  0211.38400.006 

Fax:           0211.38400.006

 

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới