​​

Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Lãnh đạo văn phòng:

Điện thoại: 0211.3721964

Fax: 0211.3860.683

Phó chánh văn phòng phụ trách: Trần Văn Thuận

Email: thuantv4@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn phòng: Nguyễn Thị Mai Hương

Email: HuongNTM2@vinhphuc.gov.vn

Bản đồ quy hoạch

Văn bản mới