Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019


Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2019; sáng ngày 31/7/2019, tại Hội trường UBND xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo. Chi cục Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tam Đảo, đại diện lãnh đạo UBND xã Bồ Lý và 100 đại biểu là cán bộ xã phụ trách nông nghiệp & PTNT, trưởng thôn, trưởng bản, đại diện các hộ nghèo, cận nghèo của xã Bồ Lý.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019 tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn từ 2016-2020, trong năm 2018 Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức 4 Hội nghị với 495 lượt người tham gia.

            Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe truyền đạt nội dung về nâng cao năng lực giảm nghèo, với chuyên đề: “Chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều và chính sách giảm nghèo thực hiện giai đoạn 2016-2020” như: Phương pháp chuyển đổi tiếp cận đo lường (xác định) hộ nghèo từ đơn chiều sang tiếp cận đa chiều; Chính sách giảm nghèo thực hiện giai đoạn 2016-2020; Trách nhiệm của người dân, người nghèo, người cận nghèo đối với bản thân, cộng đồng…

            Hội nghị giúp các đại biểu nắm được những cơ sở về pháp lý như: Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020… Sự cần thiết khi áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều được nghiên cứu, áp dụng trong giai đoạn 2016-2020 được phân loại điều tra theo từng loại tiêu chí là: Tiêu chí về thu nhập; tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; tiêu chí xác định chuẩn nghèo… Ý nghĩa của việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều… Về chính sách giảm nghèo thực hiện giai đoạn 2016-2020, các đại biểu được nghe truyền tải về một số nội dung, chính sách của chương trình giảm nghèo quốc gia và một số nội dung, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ công tác giảm nghèo. Về trách nhiệm của người dân, người nghèo, người cận nghèo đối với bản thân, cộng đồng… giúp cho họ nhận thức được những hạn chế của sự nghèo đói, từ đó có ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo; chủ động đăng ký, phấn đấu thoát nghèo trước khi được bình xét hộ nghèo của địa phương; tham gia tích cực các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, dân cư; xây dựng kế hoạch giảm nghèo của gia đình; tích cực tham gia học tập kiến thức sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản… và thoát bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước… Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị còn được nghe phổ biến Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp&PTNT về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

            Thông qua trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nắm được và hiểu rõ những nội dung cơ bản về một số cơ chế chính sách đối với các hộ nghèo và cận nghèo; đa số người dân tham gia hội nghị đều có mong muốn hơn nữa được sự quan tâm của các cấp chính quyền để khuyến khích người dân phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế gia đình, không còn hộ nghèo đói./.

Ngày đăng: 02/08/2019 Tác giả: Minh Hương - Số lần được xem: 173

Phát triển nông thôn

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website