Ngành nghề nông thôn

Năm 2014, chăn nuôi Lập Thạch đạt nhiều kết quả
12/02/2015
Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên, thời gian qua, Lập Thạch đã xác định được ngành chăn nuôi làm mũi nhọn sản xuất, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Xem chi tiết »
Danh sách các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản được kiểm tra, đánh giá đảm bảo điều kiện ATTP theo thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT
28/08/2014
Danh sách các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản được kiểm tra, đánh giá đảm bảo điều kiện ATTP theo thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Phát triển nông thôn


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website