Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 12/05/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015


Ngày đăng: 20/05/2016 - Nguồn: UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 468

Phát triển nông thôn


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website