Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM


Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trỉnh MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng với nhiều tỉnh thành trong cả nước, Vĩnh Phúc đang đi đúng hướng và là một trong những tỉnh đi đầu trong phòng trào xây dựng NTM.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 104/112 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, trong đó có 103 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 92%), 2 huyện (Yên Lạc, Bình Xuyên) được công nhận đạt chuẩn NTM, thành phố Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, thành phố  Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định; huyện Tam Đảo đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm tra.
Nhìn chung, hoạt động của các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, thể hiện từ khâu chỉ đạo, điều hành. Các cấp, các ngành đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc huy động nguồn lực, lồng ghép và tổ chức thực hiện mục tiêu của chương trình; công tác kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn được thực hiện hiệu quả. Kết quả đạt được đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định trật tự an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương.
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở,… Toàn tỉnh cứng hóa được 1.241,83 km đường trục xã (đạt 98,7%); 943,9 km đường trục thôn, liên thôn (đạt 86%); 850,3 km đường ngõ xóm (đạt 85,3%); 819 km đường trục chính nội đồng (đạt 80,2%). Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động đạt 96%. 106/112 xã có trung tâm văn hóa, thể thao đảm bảo đủ các hạng mục đạt chuẩn theo quy định, 1.041/1.072 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn,…
 
Những con đường đất lầy lội vào mùa mưa nay đã được thay bằng những đoạn đường bê tông 
Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là đối với các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như lúa gạo, chăn nuôi gia cầm, rau, hoa, củ, quả. Ngoài việc hỗ trợ đưa các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng vào sản xuất, tỉnh ta còn hỗ trợ một phần kinh phí cho nông dân đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Bên cạnh đó công tác khuyến nông được quan tâm triển khai và thực hiện hiệu quả, tổ chức sản xuất có nhiều đổi mới, các hình thức phát triển sản xuất đa dạng, hoạt động hiệu quả, đặc biệt là mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, có hợp đồng liên kết ổn định. Chính bởi vậy, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2018 ước đạt 38,28 triệu đồng/người/ năm. 
Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi giúp người dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất trường học được tăng cường, phổ cập trung học cơ sở tiếp tục được duy trì ở 100% số xã trong tỉnh. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả cao.
Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả cao
Người nghèo được tiếp cận các dịch vụ công cộng, nhất là về y tế, giáo dục, dạy nghề, nhà ở,… Chính sách giảm nghèo đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo, cận nghèo giúp đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến hết năm 2018 giảm xuống còn 2,18%, đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa lớn và mang lại hiệu quả thiết thực đối với Chương trình xây dựng NTM.
Với mục tiêu đến hết năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn NTM, có thêm 01 huyện đạt chuẩn NTM và 01huyện hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong xây dựng NTM. Trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được phân bổ, tăng cường huy động các nguồn vốn thực hiện chương trình; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Tập trung chỉ đạo xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.
Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng trong xây dựng NTM
Người dân được xem là nền tảng, là sức mạnh trong xây dựng NTM, chương trình chỉ thực sự thành công khi có được sức mạnh của nhân dân. Các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, phát động đợt tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. 
Với những giải pháp cụ thể và cách làm hay, tin tưởng rằng, Chương trình MTQG về xây dựng NTM tại Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực sự phát huy được hiệu quả./.

Ngày đăng: 26/04/2019 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 125

Phát triển nông thôn


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website