Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-7-2017


1. Vụ Mùa:

- Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến ngày 20/7/2017 là: 32.062,85 ha, đạt 97,16% so với KH, bằng 98,33% so với cùng kỳ. Trong đó          

 * Cây Lúa:

 -  Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 26.669,99ha, bằng 95,50% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 1.121,42ha; Phúc Yên: 1.960,0ha; Lập Thạch: 3.040,49ha; Sông Lô: 2.444,82ha; Tam Dương: 3.220,16ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 20,16ha); Tam Đảo: 2.526,90ha; Bình Xuyên: 3.100,0ha; Yên Lạc: 4.191,90ha; Vĩnh Tường: 5.064,30ha (Trại giống Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 19,3ha).

     * Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.873,28ha đạt 110,19% KH, bằng 134,86% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 10,0ha; Lập Thạch: 194,88ha; Sông Lô: 349,0ha; Tam Dương: 32,0ha; Tam Đảo: 21,3ha; Bình Xuyên: 80,0ha; Yên Lạc: 569,60ha; Vĩnh Tường: 616,50ha).

      * Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 175,67 ha đạt 74,12% so với KH, bằng 127,08% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 5,0ha; Lập Thạch: 85,27ha; Sông Lô: 18,0ha; Tam Dương: 28,0ha; Tam Đảo: 38,4ha; Vĩnh Tường: 1,0ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.623,13ha, bằng 117,22% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.580,27ha, đạt 87,31% so với KH, bằng 114,13% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 79,40ha; Phúc Yên: 78,0ha; Lập Thạch: 225,68 ha; Sông Lô: 101,20ha; Tam Dương: 247,0ha; Tam Đảo: 93,69ha; Bình Xuyên: 148,0ha; Yên Lạc: 226,00ha; Vĩnh Tường: 381,3ha ).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 598,75ha, bằng 77,16% so với cùng kỳ. Trong đó:

 - Cây lạc: Diện tích gieo trồng 389,75ha, bằng 73,82% so với cùng kỳ ( Phúc Yên: 5,0ha: Lập Thạch: 156,25ha; Sông Lô: 69,0ha; Tam Dương: 40,0ha; Tam Đảo: 31,0ha; Bình Xuyên: 18,0ha; Yên Lạc 41,5ha; Vĩnh Tường: 29,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 209,00ha, bằng 84,27% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 5,0ha; Lập Thạch: 16,20ha; Sông Lô: 55,0ha; Tam Đảo: 36,0ha; Bình Xuyên: 25,0ha; Yên Lạc 68,8ha; Vĩnh Tường: 3,0ha).

* Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng 1.117,73ha, đạt 114,40% so với KH, bằng 96,1% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 2,0ha; Lập Thạch: 435,64ha; Sông Lô: 50,0ha;  Tam Đảo: 43,79 ha; Yên Lạc: 121,10ha; Vĩnh Tường: 465,2ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 12/07- 18/07/2017):

 Trưởng thành các loại sâu hại chính vào đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân hai chấm 0,2 con (xấp xỉ với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); sâu đục thân cú mèo 0,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Sông Lô,Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên); rầy nâu 0,3 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Vĩnh Tường); rầy lưng trắng 0,4 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); sâu cuốn lá nhỏ 0,8 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô).

* Cây lúa:

- Trưởng thành, trứng sâu đục thân hai chấm ra rải rác. Sâu non chủ yếu tuổi 2, 3, 4, 5 gây hại mức nhẹ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,01 - 0,1%, cao 0,7 - 1%, cục bộ 20% (Cao Minh, Ngọc Thanh - Phúc Yên).

- Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 ra rải rác chủ yếu trên trà lúa sớm. Sâu non (tuổi 1, 2, 3, 5, nhộng) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 4 - 5 con/m2, cục bộ 25 con/m2 (Bồ Lý, Đạo Trù - Tam Đảo; Liễn Sơn, Xuân Lôi - Lập Thạch).

- Bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý gây hại mức trung bình trên các ruộng chân đất trũng, đất chua, tỷ lệ khóm hại phổ biến 1,5-3%, cao 7-10, cục bộ 70% (Đồng Tĩnh, Hướng Đạo - Tam Dương; Hợp Châu, Hồ Sơn - Tam Đảo).

 - Chuột hại nhẹ - trung bình một số diện tích lúa ven bờ, đường đi,cánh đồng giáp kênh, mương... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5-1,5%, cao 3-5%, cục bộ 20-40% (Bình Xuyên).

Ngoài ra châu chấu, rầy, bệnh khô vằn hại rải rác.

* Trên cây rau, màu:

 - Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang gây hại rải rác, mật độ thấp. Bệnh thối nhũn gia tăng gây hại.

- Trên cây dưa chuột: Bệnh giả sương mai, héo xanh, phấn trắng gây hại rải rác mức độ nhẹ.

 - Trên cây ngô: Bệnh khô vằn, đốm lá gây hại rải rác.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 19/7-25/7/2017

 - Sâu đục thân: Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục ra rải rác. Sâu non nở và gây dảnh héo cục bộ thành chòm ổ trên lúa mùa sớm.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Theo dõi lứa 5, trưởng thành ra từ 15/7 đến 30/7 để kịp thời chỉ đạo phòng trừ. Sâu non tuổi 2,3,4,5 tiếp tục gây hại những diện tích lúa sớm, tỷ lệ lá hại thấp, cục bộ nơi cao 20-30 con/m2 (Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô).

 - Bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý, chuột, châu chấu tiếp tục gây hại rải rác.

Trên cây rau, màu:

- Trên rau họ thập tự: Bệnh thối nhũn, cháy lá tiếp tục gây hại. Sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy gây hại ở mức nhẹ - trung bình.

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai, héo xanh, phấn trắng tiếp tục gia tăng gây hại, mức hại nhẹ - trung bình trong điều kiện thời tiết mưa nhiều.

- Trên cây ngô: Bệnh đốm lá, khô vằn, chuột, tiếp tục gây hại.

- Các cán bộ trong Tổ công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT đã được phân công xuống địa bàn xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp chặt chẽ với địa phương, phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

+ Điều tra phát hiện và thực hiện phòng trừ dịch hại theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Thông tin kịp thời những khó khăn về Chi cục để có hướng chỉ đạo.

 + Chăm sóc sớm, đảm bảo đúng kỹ thuật cho các trà lúa Mùa nhằm tạo điều kiện cho cây lúa khỏe, sinh trưởng phát triển tốt hạn chế sâu bệnh và các điều kiện bất thuận của thời tiết.

+ Thăm đồng thường xuyên, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại, nắm chắc diễn biến của từng đối tượng; chủ động, tham mưu hướng dẫn nông dân phòng trừ bằng các biện pháp khi đến ngưỡng phòng trừ.

+ Đối với cây rau, màu khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại khi đến ngưỡng đảm bảo an toàn cho người sử dụng, vật nuôi và môi trường.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ việc buôn bán phân bón, thuốc BVTV. Không để tình trạng giống, phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bày bán trên thị trường và lợi dụng lúc cao điểm tăng giá thuốc, hướng dẫn, quảng cáo sai quy định. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

- Những diện tích có mật độ sâu cuốn lá nhỏ trên 10 con/m2, sâu đục thân có  0,25 - 0,5 bướm, ổ trứng/m2 hoặc 2,5 -5 % dảnh héo dùng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Regent 5SC, Rigell 800WG, 75SC, Kajio 5WG, Clever 150SC, Chetsau 100WG.... khi phun cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

 - Ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo sâu đục thân trên ruộng lúa khi chăm sóc lúa.

- Bắt ốc trưởng thành, trứng bươu vàng đem tiêu hủy, làm phân bón cho cây ăn quả hoặc thức ăn cho chăn nuôi.

- Đối với những diện tích lúa bị bệnh nghẹt rễ, ngừng bón phân đạm; tăng cường bón vôi bột (25-30kg/sào) hoặc lân supe (10-15kg/sào) kết hợp làm cỏ sục bùn; sau khi xử lý 3 - 5 ngày tiến hành phun thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón lá siêu ra rễ...theo khuyến cáo trên bao bì để cây nhanh hồi phục.

- Sử dụng các loại bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... bắt chuột; sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau, màu; bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

*Ghi chú: Tình hình thiệt hại, ngập úng do mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh hiện các huyện, thị, thành phố đang kiểm tra, rà soát số diện tích do mưa bão gây ra nên Trung tâm chưa có số liệu để báo cáo.

 

Ngày đăng: 20/07/2017 Tác giả: PTK - Số lần được xem: 544

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website