Tiến độ sản xuất trồng trọt

Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-7-2016
30/07/2016
Diện tích đã cấy, gieo thẳng: 27.895,85 ha, đạt 100,09% so với KH của tỉnh, đạt 102,47% so với KH của huyện, bằng 101,15% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 1.262,96 ha; Phúc Yên 2.000,5 ha; Lập Thạch 3.297,99 ha; Sông Lô 2.450,0 ha; Tam Dương 3.280,7 ha (Trại giống Mai Nham-Trung tâm Giống cây trồng 20,7 ha); Tam Đảo 2.460,0 ha; Bình Xuyên 3.420,0 ha (Công ty TNHH MTV NCN Tam Đảo 45,0 ha); Yên Lạc 4.305,0 ha; Vĩnh Tường 5.418,7 ha (Trại giống Vũ Di-Trung tâm Giống cây trồng 18,7 ha);
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website