LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính(83)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu 23/08/2018
2 Thủ tục: Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 23/08/2018
3 Thủ tục:Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ mời quan tâm 23/08/2018
4 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 1 Trình tự thực hiện: 23/08/2018
5 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 23/08/2018
6 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh 23/08/2018
7 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 23/08/2018
8 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 23/08/2018
9 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 23/08/2018
10 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 23/08/2018