Danh sách album ảnh

  • Phóng sự ảnh: Vĩnh Yên trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

  • Sắc màu Nông thôn mới Tam Dương

  • Xây dựng NTM

  • Chuẩn bị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực KT-XH

  • Nông nghiệp Vĩnh Phúc

  • Hội thi tiếng hát Đoàn TN Sở NN và PTNT

  • Hội thi khuyến nông giỏi

  • Đoàn Sở NN và PTNT tổ chức "Đêm hội trăng rằm 2013"

  • Một số hình ảnh sản xuất vụ Đông

  • Hội thao năm 2013

ALBUM ẢNH


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website