Danh sách video

 • Hội thảo chăn nuôi lợn, thách thức và biện pháp chiến lược phòng ngừa

 • Hội thảo về giống và ảnh hưởng của dinh dưỡng đến chăn nuôi sinh sản

 • Năm mùi nói chuyện nuôi dê

 • Hội thảo tái cơ cấu ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020

 • Chăn nuôi thỏ, hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình

 • Chặng đường phát triển nghề chăn nuôi bò sữa ở Vĩnh Phúc

 • Mô hình nuôi vịt đẻ trên cạn

 • Tiêm phòng vacxin huyện Tam Đảo

 • Kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học

  Kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học

 • Hướng dẫn kỹ thuật áp dụng VietGAP trong chăn nuôi gà

  Hướng dẫn kỹ thuật áp dụng VietGAP trong chăn nuôi gà

Danh mục video


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website