Lập Thạch tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018


Đến nay, toàn huyện Lập Thạch đã gieo trồng xong cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018. Diện tích lúa gieo trồng là 3.919,8 ha, đạt 101% so với kế hoạch. Lúa xuân sớm đang giai đoạn đẻ nhánh, lúa xuân muộn giai đoạn bén rễ-hồi xanh. Hiện nay diện tích lúa xuân sớm trên địa bàn đã xuất hiện bệnh đạo ôn nhẹ, chuột hại ở những vùng chân cao, cá rô phi cắn ở vùng trũng. Để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân giành thắng lợi, UBND huyện yêu các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ, theo đó:
Phòng Nông nghiệp& PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách thường xuyên thăm đồng kiểm tra, theo dõi tình hình phát sinh, gây hại của sâu bệnh trên cây trồng. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng.
Trạm Trồng trọt & BVTV, Trạm Khuyến nông tăng cường hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV đúng quy trình kỹ thuật; mở rộng sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học và thảo mộc trên các cây trồng, nhất là cây rau. Đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa cũng như áp dụng VietGAP trên các cây trồng; làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh, chuột hại và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
 
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nông dân nắm bắt kịp thời các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; Làm tốt công tác điều tiết nước hợp lý, đảm bảo phục vụ nước tuới dưỡng.
Đối với cây lúa cần đảm bảo đủ nước dưỡng, tiến hành tỉa dặm để đảm bảo mật độ, tranh thủ thời tiết nắng ấm bón thúc sớm, đầy đủ và cân đối. Cây ngô, đậu tương, tiến hành tỉa dặm đảm bảo mật độ. Đối với cây rau cần tích cực áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP). Kiểm tra, theo dõi, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại để chủ động có biện pháp phòng trừ kịp thời, tạo ra các sản phẩm đảm bảo vệ sinh  an toàn thực phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành địa phương, tin tưởng rằng vụ Đông Xuân 2017-2018 huyện Lập Thạch sẽ giành thắng lợi./.

Ngày đăng: 12/03/2018 Tác giả: Mạnh Linh - Số lần được xem: 446

Tin sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website