Nông nghiệp Lập Thạch khởi sắc sau 02 năm thực hiện phát triển theo hướng chăn nuôi, thủy sản và cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao


Lập Thạch là Huyện có tiềm năng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, với nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cho phát triển, nông nghiệp của huyện đã có bước phát triển ổn định, hình thành được một số vùng sản xuất tập trung và bước đầu đã mang lại hiệu quả, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Tuy nhiên, nét đặc trưng cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ, manh mún không thích ứng với thị trường và hội nhập quốc tế, chưa hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến thị trường tiêu thụ nên năng suất, hiệu quả thấp, sản phẩm chất lượng không cao, khó cạnh tranh. Để khắc phục những tồn tại trên và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Huyện uỷ và UBND Huyện đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-HU và kế hoạch số 103/UBND-NN về việc phát triển chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016 -2020, Huyện tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt, sâu rộng đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau 02 năm triển khai phát triển nông nghiệp theo hướng chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành nông nghiệp huyện đã đạt được một số kết quả khả quan:
Về chăn nuôi: Từng bước đưa vào chăn nuôi bò thịt, bò vỗ béo có năng suất, chất lượng như giống bò Brahman đỏ, bò siêu thịt BBB..., công nghiệp hoá đàn lợn theo tiêu chuẩn VietGAP, phát triển đàn gia cầm theo công nghệ nuôi gà an toàn sinh học, kết hợp tuyển những giống vật nuôi có năng suất, giá trị để tăng hiệu quả kinh tế. Đến năm 2017 quy mô đàn bò ước tăng 5,7% (trong đó bò sữa tăng 18,3%); đàn trâu tăng 1,1%; đàn lợn giảm 6,6%; đàn gia cầm giảm 1,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đều tăng, trong đó thịt trâu xuất chuồng tăng 0,9%; bò tăng 3,4%; lợn đạt 14.310 tấn, tăng 1,9%; gia cầm tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tỷ trọng chăn nuôi theo giá thực tế trong cơ cấu nông nghiệp năm 2017 chiếm 56,65%, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 712,3 tỷ đồng.
Bên cạnh việc phát triển chăn nuôi các mô hình gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, một số hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi sang các con đặc sản như chim bồ câu, nuôi thỏ, dê... bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hộ Ông Ngô Tiến Dũng, thôn Nghệ Oản, xã Ngọc Mỹ nuôi 100 nái thỏ,
mang lại nguồn thu nhập cho gia đình ông từ 12 - 15 triệu đồng/tháng
 
Về thủy sản: Với diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 792,5 ha, trong đó có mô hình một vụ lúa, một vụ cá với diện tích 240ha. Sử dụng đưa các giống cá lai có năng suất cao để tận dụng nguồn thức ăn đa dạng của ao, hồ, đầm mặt nước như Rô phi lai đơn tính, Chép lai…, triển khai hỗ trợ cấp cá giống cho các hộ dân được 74,5 ha, đạt 9,4% diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn huyện, trong đó gồm 48ha mô hình nuôi cá Rô phi đơn tính (dòng Đường nghiệp), 26,5 ha nuôi ghép với cá Chép. Triển khai hỗ trợ 30ha giống cá chép lai 3 máu và cá mè thả ở các đồng 1 lúa, 1 cá tại xã Tiên Lữ, Đồng Ích và tận dụng mặt nước ao hồ thủy lợi tại xã Xuân Hòa, theo đánh giá bước đầu cá dễ nuôi, sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện nuôi trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập từ 200 - 220 triệu đồng/ha. Thí điểm triển khai mô hình nuôi cá lồng tại sông Phó Đáy xã Thái Hoà, đập Đồng Mồ xã Liễn sơn. Năm 2017 tổng sản lượng thuỷ sản đạt 1.497,2 tấn, giá trị ngành thủy sản đạt 49,7 tỷ đồng.
Về phát triển cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao: Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa nhiều loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất (gồm các giống lúa Thiên ưu 8, HT1, RVT, TBR225, BC15). Góp phần nâng giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2016 đạt 475,4 tỷ, năm 2017 đạt 488,5 tỷ. Huyện đã chỉ đạo xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá tập trung với diện tích 85,73ha (trong đó: 60,5 ha bí đỏ; 23,23 ha ớt và 2,0ha dưa chuột) tập trung ở các xã như Đồng Ích, Bàn Giản, Triệu Đề, Quang Sơn…; Năm 2017 toàn huyện đã trồng 35 ha bưởi (trong đó 23 ha bưởi diễn và 5ha bưởi da xanh, 7 ha bưởi đỏ), tập trung nhiều ở các xã Thái Hoà, Liễn Sơn, Quang Sơn...; một số mô hình trồng hoa, cây cảnh với quy mô 3,5 ha tại xã Thái Hoà, Triệu Đề gồm hoa hồng, hoa cúc và nhiều loại hoa cây cảnh khác. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để xử lý cây thanh long bằng biện pháp chiếu sáng và chăm sóc, tạo ra sản phẩm trái vụ. Kết quả bước đầu cho thấy đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thêm thu nhập 80 - 100 triệu đồng/ha so với biện pháp thâm canh thông thường. Sản phẩm thanh long ruột đỏ bước đầu đã thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi tiêu thụ từ sản xuất đến tiêu dùng theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được Hội Thanh long ruột đỏ huyện Lập Thạch và HTX Bình Minh, xã Ngọc Mỹ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với siêu thị Big C, siêu thị CoopMart, hệ thống siêu thị Vincom tại tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. 
 Có thể thấy sau 02 năm triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Dưới lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành và chính quyền các địa phương đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện nói chung, cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng, tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng bộ và có tính cạnh tranh cao, tạo thế mạnh cho sản phẩm nông nghiệp. Sản xuất tập trung bước đầu đã tạo được một số sản phẩm có thương hiệu, uy tín trên thị trường như: Thanh long ruột đỏ, Cá thính…mở ra hướng phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, góp phần vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao trong các năm tiếp theo, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để đổi mới tư duy trong sản xuất của người nông dân; nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất hàng hóa như thủy lợi, điện, đường giao thông, mặt bằng phục vụ sản xuất và thông tin; tập trung nguồn vốn đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và thu hút vốn của các tổ chức cá nhân cho phát triển kết cấu hạ tầng gắn với sản xuất kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung, cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng, tăng thu nhập cho hộ gia đình chăn nuôi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

Ngày đăng: 30/05/2018 Tác giả: Hồng Đức-Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 262

Tin sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website