Vĩnh Phúc tổ chức phun khử trùng tiêu độc ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi


Với mục đích diệt mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong môi trường, ngăn chặn và phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) phát sinh, xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Từ ngày 13/3/2019 đến 23/3/2019, Vĩnh Phúc tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng tập trung 9/9 huyện, thành phố.
Toàn tỉnh sẽ tiến hành phun khử trùng tiêu độc cho 212.215 hộ, 242 chợ, tụ điểm kinh doanh, buôn bán lợn, sản phẩm lợn với tổng số hóa chất được sử dụng là 10.780 lít.
 
Phun khử trùng tiêu độc nhằm diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường, ngăn chặn 
và phòng chống bệnh DTLCP
 
Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất phun khử trùng tiêu độc ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh, theo đó Ngân sách tỉnh hỗ trợ hóa chất phun tập trung 01 lần cho các hộ định mức 0,05 lít/hộ (bình quân 100 m2), đối với chợ, tụ điểm kinh doanh buôn bán lợn, sản phẩm lợn, nơi công cộng 0,5 lít/1000m2. Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng nhân viên chăn nuôi thú y giám sát công tác phun KTTĐ trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ cho lực lượng phun KTTĐ mức 2.400 đồng/hộ.
UBND các huyện, thành phố hỗ trợ kinh phí cho công tác phun KTTĐ ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP trên địa bàn huyện, thành phố ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh như: Công tác chỉ đạo, giám sát; vận chuyển hóa chất về huyện, xã; in mẫu biểu, danh sách; mua vật tư, dụng cụ, bảo hộ, mua, thuê máy phun, nhiên liệu, công phun chợ, tụ điểm, nơi công cộng,…
Đối với chủ chăn nuôi là doanh nghiệp, hộ sản xuất chăn nuôi lợn liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tự lo vật tư, kinh phí; tổ chức bố trí lực lượng làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo sự giám sát, hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn về chăn nuôi thú y.
Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác vệ sinh, phun KTTĐ ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức đoàn thể, tuyên truyền về công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc và cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến nhân dân. Phối hợp các địa phương triển khai ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP đảm bảo yêu cầu, phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đến cơ sở, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất KTTĐ, đảm bảo chất lượng,...
Công tác phun KTTĐ ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP là nhiệm vụ đột xuất, có tính khẩn cấp. Để công tác phòng chống bệnh DTLCP đạt hiệu quả cao, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các Sở, ban, ngành và các cấp chính quyền./.

Ngày đăng: 14/03/2019 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 276

Tin sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website