Thủy sản

Tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản ở Vĩnh Tường
23/08/2017
Vĩnh Tường là huyện có tiềm năng về phát triển nuôi trồng thủy sản, với diện tích mặt nước khoảng 1.590 ha, bao gồm hệ thống các ao nuôi và các hồ,
Xem chi tiết »
Vĩnh Phúc tổ chức thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2017
04/08/2017
Thực hiện kế hoạch số 1902/KH-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh
Xem chi tiết »
Mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững
27/04/2017
Những năm qua, nuôi trồng thủy sản ở tỉnh ta đã có những bước phát triển tích cực, các loại cá giống mới ngày càng được mở rộng thêm diện tích nuôi. Nhất là từ khi ra đời Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 22/12/2015 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020;...
Xem chi tiết »
Vĩnh Yên: Khuyến khích mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản
25/11/2016
Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố diễn ra nhanh chóng, cùng với đó diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố bị thu hẹp. Trước tình hình đó để ngành nông nghiệp phát triển, thành phố dã xác định nông nghiệp phải phát triển theo hướng chuyên canh bền vững và nuôi trồng thủy sản là một ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế nông nghiệp. Hiện toàn thành phố có khoảng trên 210 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và sản lượng ước đạt trên 300 tấn/năm
Xem chi tiết »
Thả cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản năm 2016
10/08/2016
Thực hiện Kế hoạch số 1902/KH-UBND, ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; trong hai ngày 25, 26/7/2016, Chi cục Thủy sản Vĩnh Phúc đã tiến hành thả cá giống ra sông Phan, địa điểm thả cá giống thuộc địa phận 02 xã Yên Lập và Vũ Di. Tới dự, chứng kiến có các đồng chí đại diện cho Sở Nông nghiệp & PTNT, đại diện Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Tường; đại diện Đảng ủy, UBND xã Yên Lập và xã Vũ Di cùng đông đảo bà con nông dân trong vùng.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Tin sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website