Hội nghị triển khai chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi năm 2019 - 2020


Sáng ngày 12/9/2019, tại Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham, Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi vụ Chiêm Xuân 2019 - 2020. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giống cây trồng; đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp (Kinh tế) các huyện, thành phố được hưởng hỗ trợ; cán bộ phụ trách nông nghiệp của 39 xã miền núi và một số đơn vị cung ứng giống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tâm Giống cây trồng báo cáo những kết quả thực hiện trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi giai đoạn từ năm 2015 - 2019. Theo đó, những năm qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế các huyện, thành phố và UBND các xã, thị trấn. Chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ cho 39 xã miền núi được triển khai từ năm 2015 đến nay đã được người dân hưởng ứng đón nhận, đã từng bước nâng cao giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân các xã miền núi.

Toàn cảnh hội nghị

Có thể khẳng định Chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi là một chủ trương đúng đắn của tỉnh nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu giống lúa chất lượng đưa vào sản xuất. Nếu như năm 2015 giống lúa KD18 đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu giống lúa của tỉnh (chiếm 82,7%). Thì những năm gần đây với việc khẳng định năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện canh tác, khí hậu, thổ nhưỡng của các xã miền núi, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Các giống lúa trợ cước, trợ giá đã dần thay đổi theo hướng chất lượng, với 3 giống lúa mới như: Thiên ưu 8, BC15, TBR225 chiếm ưu thế (với 85% năm 2018), các giống khác chiếm tỷ lệ thấp.

Các đại biểu thăm quan Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham

Bên cạnh những kết quả đạt được. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa phục vụ các xã miền núi được triển khai từ năm 2015 đến nay, như: Ruộng đồng sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, tích tụ ruộng đất còn gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều hạn chế; cơ cấu giống lúa hỗ trợ chưa phong phú, đa dạng, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhiều hộ nông dân các địa phương,…

Hội nghị đã triển khai phương án dự kiến phân bổ giống lúa trợ cước, trợ giá cho các xã miền núi vụ Chiêm Xuân 2019 – 2020 với tổng diện tích thực hiện hỗ trợ là 9.616 ha, tương đương gần 350 tấn lúa giống. Trong đó giống Thiên ưu 8 chiếm 100 tấn, giống TBR225 là 140 tấn và giống HT1, Q5, Nếp IRi 352 khoảng trên 105 tấn./.

Ngày đăng: 16/09/2019 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 173

Tin sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website