Bản tự công bố sản phẩm hạt điều rang muối của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
18/01/2021
Bản tự công bố sản phẩm hạt điều rang muối của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
    Bản tự công bố sản phẩm Kẹo Socola quả bóng của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
18/01/2021
Bản tự công bố sản phẩm Kẹo Socola quả bóng của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
    Bản tự công bố sản phẩm mứt me sấy của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
18/01/2021
Bản tự công bố sản phẩm mứt me sấy của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
    Bản tự công bố sản phẩm mứt gừng của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
18/01/2021
Bản tự công bố sản phẩm mứt gừng của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
    Bản tự công bố sản phẩm nDấm gạo cô lưu vp 568 của Công ty TNHH Lưu Xuân VP
24/12/2020
Bản tự công bố sản phẩm nDấm gạo cô lưu vp 568 của Công ty TNHH Lưu Xuân VP
Xem tất cả »
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
30/09/2020
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
    Văn bản số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020, Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
30/09/2020
Văn bản số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020, Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
    Công văn số 1871/CV-BCĐLNATTP,Về tiếp tục thực hiện xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP
10/09/2020
Công văn số 1871/CV-BCĐLNATTP,Về tiếp tục thực hiện xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP
    Công văn số 1799/CV-BCĐLNATTP, Về xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo ATTP
10/09/2020
Công văn số 1799/CV-BCĐLNATTP, Về xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo ATTP
    Văn bản số 1359/SNN&PTNT-QLCL, V/v xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP
10/09/2020
Văn bản số 1359/SNN&PTNT-QLCL, V/v xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP
Xem tất cả »
Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ Hướng dẫn phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô
Xem tất cả »