Chăm sóc cá và quản lý môi trường ao nuôi trong giai đoạn chuyển mùa
28/09/2018
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 7.000 ha nuôi thủy sản, tập trung ở các huyện: Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Yên Lạc, Lập Thạch, Sông Lô. Việc chăm sóc cho cá và quản lý ao nuôi như thế nào để đảm bảo an toàn cho thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Chi cục Thủy sản tổ chức thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018
28/08/2018
Thực hiện kế hoạch số 1902/KH-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020;
Chủ động công tác tiêu úng bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2018
16/08/2018
Vụ Mùa năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 35.000 ha cây trồng hàng năm, trong đó diện tích lúa 26.800 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được 25.816 ha lúa mùa đạt hơn 96% so với kế hoạch.
Huyện Yên Lạc chủ động bảo vệ thủy sản mùa mưa bão
25/07/2018
Những năm qua, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở huyện Yên Lạc có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
Một số biện pháp bảo vệ thủy sản nuôi trong mùa mưa bão
21/07/2018
Hiện nay, đang bước vào cao điểm mùa mưa nên việc nuôi trồng thủy sản sẽ gặp nhiều khó khăn; thời tiết thay đổi thất thường, các yếu tố thủy lý, thủy hóa biến động, tạo môi trường thuận lợi cho mầm bệnh có cơ hội lây lan ảnh hướng đến sinh trưởng, phát triển của thủy sản nuôi.
Xem tất cả »